Nieuw Amsterdam, Amsterdam

‘Nieuw Amsterdam’ is gelijktijdig met de ontwikkeling en bouw van Zuidoost gerealiseerd. Het beeldbepalende ‘Nieuw Amsterdam’ heeft een functionele verandering ondergaan. 

De Architekten Cie. heeft voor het bestaande gebouw van ca. 40.000 m²een structuurontwerp vervaardigd. In de herontwikkeling van het bestaande kantoorcomplex was in de plint horeca en detailhandel opgenomen. Er is een extra verdieping op het volledige gebouw gerealiseerd, waardoor het totaal aantal m² kantoor gelijk is gebleven aan het huidige aantal m² kantoorruimte. Het openbaar gebied was een belangrijk aandachtspunt voor de herontwikkeling. In nauw overleg met de gemeente is de gevel van de plint ontwikkeld in samenhang met het ontwerp van het openbaar gebied.

De revitalisering heeft de kwaliteit van het gebouw verbeterd, zowel functioneel, esthetisch en qua duurzaamheid. Voor een objectieve meting van de duurzaamheid is de BREEAM-methodiek toegepast. De behaalde score is 3 sterren, ofwel VERY GOOD. Één van de belangrijkste verbeteringen aan het gebouw is de grootschalige gevelrenovatie. Hierdoor is de gevel energetisch beter, transparanter en is er meer daglicht in het gebouw. Ook het binnenklimaat en ventilatie zijn sterk verbeterd en zijn er individuele regelingen toegepast. Door middel van collectieve stadswarmte en -koeling is het energieverbruik verminderd. Dit door het benutten van duurzame bronnen van verwarming en koeling. Tot slot is ook de ecologie op verschillende manieren bevorderd, onder andere door de aanleg van een groene binnentuin.

De diverse ontwikkelvarianten zijn in kwaliteit, tijd, organisatie en kosten geanalyseerd voor uitvoering. bbn was betrokken op het gebied van project- en bouwkostenmanagement en voerde de directievoering en het toezicht. Daarnaast heeft bbn de opdrachtgever geadviseerd op het gebied van BREEAM.

Facts and figures

Opdrachtgever

ING Real Estate

Architect

Architekten Cie.

Omvang

40.000 m²

Meer van een bbn bebouwde wereld