Nevenvestiging Haarlemmermeerlyceum Hoofddorp

Het bestaande Haarlemmermeerlyceum is afgelopen jaren qua leerlingaantallen uit zijn jasje gegroeid. Besloten is om nabij de hoofdlocatie nieuwbouw te plegen ten behoeve van een nevenvestiging.

De nevenvestiging is ontworpen voor 1.000 leerlingen en bedraagt ca. 5.500 m² bvo. Het gebouw is op basis van een uitgebreide vraagspecificatie aanbesteed middels een Design & Build constructie. In de vraagspecificatie is veel aandacht gevraagd voor duurzaamheid; waardoor een GPR score voor het gebied energie is gerealiseerd van 8,3.

bbn adviseurs heeft gedurende de definitiefase in nauwe samenwerking met de opdrachtgever de vraagspecificatie opgesteld.
Vervolgens heeft bbn de Design & Build aanbesteding voorbereid en begeleid. Tijdens het ontwerpproces heeft bbn namens de opdrachtgever de kwaliteit van het ontwerp gemanaged.

Gedurende de uitvoeringsfase heeft bbn het kwaliteitsmanagement namens de opdrachtgever verzorgd.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Haarlemmermeer

Geleverde diensten

Architect

DP6 architectuurstudio

Omvang

5.377 m²

Meer van een bbn bebouwde wereld