Multifunctioneel Cultureel centrum Elckerlijc Hilvarenbeek

De gemeente Hilvarenbeek werkt aan een plan voor een nieuw cultureel centrum. Dit nieuwe multifunctioneel centrum moet plaats bieden aan het cultureel centrum, de bibliotheek, de muziekschool en de Werckwinckel.

De gemeenteraad heeft besloten tot het verder uitwerken van de intentieverklaring die de gemeente heeft bereikt met de Stichting Woningbedrijf Hilvarenbeek en de Bouwcombinatie Hilvarenbeek inzake de bouw van het MFC, waarin de bibliotheek, het Cultureel Centrum, een creativiteitscentrum en de muziekschool dienen te worden gehuisvest alsmede over het realiseren van 125 appartementen op de vrijkomende locaties. De architecten hebben massastudies opgesteld voor de vrijkomende locaties. Hierin geven de architecten hun visie op de invulling van de locaties op basis van bepaalde voorwaarden/uitgangspunten.

bbn adviseurs verzorgt de projectbegeleiding, waaronder het opstellen van het Programma van Eisen, het voeren van overleg met de diverse betrokkenen, het opstellen van een ontwikkelingsovereenkomst, het toetsen van de plannen en het bewaken van de planning.

Facts and figures

Geleverde diensten:
Bouwmanagement, Huisvestingsadvies, Programma van Eisen
Opdrachtgever:
Gemeente Hilvarenbeek:
Architect:
Bedaux de Brouwer Architecten

Deel deze pagina