Kwaliteitsmonitoring kavel 11 – Freshpark Venlo

Hines ontwikkelt op Freshpark Venlo een nieuwe distributiehal voor huurder LC Packaging omdat het huidige pand niet meer voldoet aan de wensen en eisen. Architect Janssen Wuts heeft een voorlopig ontwerp opgesteld als basis voor de Engineering & Build overeenkomst met Wijnen Bouw. bbn adviseurs doet de kwaliteitsmonitoring tijdens de realisatiefase.

In 2018 heeft Hines Freshpark Venlo gekocht, een logistiek terrein met ruim 100 bedrijven gericht op de fresh en foodsector. Een van deze bedrijven is LC Packaging, een verpakkingsbedrijf dat er een verouderd pand huurt. Architectenbureau Janssen Wuts heeft een voorlopig ontwerp gemaakt voor een nieuwe hal met een hoogte van twaalf meter. Dit ontwerp vormt de basis voor de Engineering & build overeenkomst met Wijnen Bouw. De bouw is in maart 2020 gestart en de nieuwbouw wordt naar verwacht op 1 december 2020 opgeleverd. bbn adviseurs is gevraagd de kwaliteitsmonitoring tijdens de realisatiefase uit te voeren.

Kwaliteitsmonitoring

De kwaliteitsmonitoring is gebaseerd op een tweewekelijkse rondgang over de bouwplaats en deelname aan de bouwvergaderingen. De monitoring heeft een aantal onderdelen: informatie (kwaliteit- en proces), voortgang (planning en financieel), kwaliteit van de uitvoering en bewaking van de risico’s. Maandelijks stellen de adviseurs van bbn een rapportage op over de stand van zaken: wat gaat er goed, wat roept vragen op en wie onderneemt welke acties? Alles met als doel ervoor te zorgen dat het pand bij oplevering voldoet aan de contractuele eisen zodat een soepele overdracht kan plaatsvinden van Wijnen Bouw naar Hines, en een tevreden ingebruikname door LC Packaging.

Facts and figures

Opdrachtgever

Hines Netherlands

Geleverde diensten

Architect

Janssen Wuts

Omvang

circa 9.000 m2 BVO, waarvan circa 300 m2 BVO kantooroppervlakte

Meer van een bbn bebouwde wereld