Kwaliteitsmonitoring Hal A3.2 – ABC Westland

Hines ontwikkelt op bedrijventerrein ABC Westland een nieuwe hal voor huurder ABC Logistics. Het gebouw wordt ruim 14.000 vierkante meter groot en bestaat uit twee verdiepingen met koel- en rijpcellen. Daarnaast krijgt het pand een parkeerdek met ruim 230 parkeerplaatsen. Naar verwachting is de oplevering in december 2020. Architect Bogaerds heeft een ontwerp opgesteld, Weboma is de aannemer bij dit project en bbn adviseurs is tijdens de realisatiefase verantwoordelijk voor de kwaliteitsmonitoring.

In 2018 heeft Hines het bedrijventerrein ABC Westland gekocht. Dit bedrijventerrein biedt ruimte aan meer dan 100 bedrijven gericht op de fresh- en foodsector. Een van deze bedrijven is ABC Logistics, een aanbieder van logistieke diensten voor versproducten. Voor de nieuwe hal van dit bedrijf heeft architectenbureau Bogaerds een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp vormt de basis voor de aannemingsovereenkomst met Weboma. De nieuwe hal heeft in totaal circa 14.000 vierkante meter Bruto Vloer Oppervlakte (BVO), verspreid over twee verdiepingen. Het pand heeft een hoogte van ruim 18 meter. Op de bovenste verdieping komt een parkeerdek. De bouw is in januari 2020 gestart en het gebouw wordt naar verwachting in december 2020 opgeleverd.

Aan bbn adviseurs is gevraagd de kwaliteitsmonitoring tijdens de realisatiefase uit te voeren. De kwaliteitsmonitoring is gebaseerd op een tweewekelijkse rondgang over de bouwplaats en deelname aan de bouwvergaderingen. De monitoring heeft een aantal onderdelen: informatie (kwaliteit- en proces), voortgang (planning en financieel), kwaliteit van de uitvoering en bewaking van de risico’s. Maandelijks stellen de adviseurs van bbn een rapportage op over de stand van zaken: wat gaat er goed, wat roept vragen op en wie onderneemt welke acties? Alles met als doel ervoor te zorgen dat het pand bij oplevering voldoet aan de contractuele eisen zodat een soepele overdracht kan plaatsvinden van Weboma naar Hines, en een eenvoudige ingebruikname door ABC Logistics.

Facts and figures

Geleverde diensten:
Opdrachtgever:
Hines Netherlands
Omvang:
circa 14.040 m2 bvo
Architect:
Bogaerds Architecten

Deel deze pagina