Kantoren Ministeries van Justitie en BZK Den Haag

De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn, in samenwerking met de Rijksgebouwendienst en de gemeente Den Haag, gekomen tot een herontwikkelingsplan voor het Wijnhavenkwartier in Den Haag. Hierbij is het realiseren van nieuwbouw voor de ministeries op het kavel van de Zwarte Madonna haalbaar gebleken.

De Rijksgebouwendienst heeft als ontwikkelaar van het project een ambitieus plan met een ambitieuze voorbereidingsplanning voorgelegd aan de ministeries. Voor de ministeries hield dit in dat zij een team van hoogwaardige adviseurs diende in te schakelen om, per planfase, in kort tijdsbestek een zorgvuldige toetsing van de ontwerpproducten te laten plaatsvinden.

In dit team heeft bbn adviseurs de plannen getoetst op de volgende aspecten:

  • bouwkosten (inclusief Algemene Bouwplaatskosten); 
  • uitvoeringsplanning;
  • goederen- en mensenlogistiek door het gebouw;
  • geschiktheid voor het realiseren van specifieke;
  • onderdelen uit het Programma van Eisen.

Het gebouw is door de Rijksgebouwendienst als casco aangeboden aan de ministeries. Dit betekent dat, parallel aan de toetsing van de plannen, de ministeries ook zelf verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het gehele inbouwpakket. In teamverband heeft bbn adviseurs ook bij de ontwikkeling van het inbouwpakket met alle specifieke voorzieningen een adviserende rol. Hierbij is met name de afstemming tussen casco en gebruikerspecifieke voorzieningen van belang. De meerwaarde van bbn adviseurs is een integrale benadering van de functionele, logistieke, kwalitatieve en financiële aspecten bij de planontwikkeling.

Facts and figures

Geleverde diensten:
Bouwkostenmanagement, Huisvestingsadvies
Opdrachtgever:
Ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:
Architect:
Kollhoff

Deel deze pagina