Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Wellantcollege Utrecht

Wellantcollege Utrecht

Het Wellantcollege vernieuwt de komende jaren op een aantal locaties haar onderwijsgebouwen voor vmbo en mbo. Zij heeft ervoor gekozen om deze projecten te realiseren met een UAV-GC contract. Daartoe heeft zij een gestandaardiseerd Programma van Eisen op laten stellen dat geschikt is voor Design and Build ontwikkelingen. Het PvE legt de gewenste kwaliteit vast en vormt de basis voor de contractvorming bij Design and Build aanbestedingen op UAV-GC. bbn heeft het PvE voor Wellant geschreven.

Het eerste project dat met het nieuwe PvE is aanbesteed, is de sloop en nieuwbouw van het Wellantcollege in Utrecht. Het Wellantcollege is een school voor het VMBO-groen. Het huidige onderwijsgebouw op deze locatie was verouderd en te klein voor het gebruik dat in de toekomst wordt beoogd. De reden voor vervangende nieuwbouw was de slechte lay-out van het huidige pand en het gebrek aan buitenruimte.

bbn heeft tijdens het ontwikkelingstraject verschillende varianten doorgerekend ter bepaling van de meerinvestering en de terugverdieneffecten van duurzaamheidsmaatregelen (Life Cycle Costs of Total Costs of Ownership). bbn heeft de Europese aanbesteding begeleid en tijdens de ontwerpfase en de realisatiefase kwaliteitschecks gedaan. Met name de installaties zijn strak door ons begeleid om zorg te dragen voor een goed binnenklimaat. Het gebouw is CO2 neutraal met een epc van 0 en een label A++++.

Het nieuwe onderwijsgebouw kan ongeveer 400 leerlingen huisvesten en er zijn, behalve een gymzaal, ook dierenverblijven en een kas toegevoegd.

Aannemer: De Groot Vroomshoop Bouwsystemen (beeldmateriaal)

LEES HIER een artikel over dit project in Schooldomein, oktober 2017

Het Wellantcollege vernieuwt de komende jaren op een aantal locaties haar onderwijsgebouwen voor vmbo en mbo. Zij heeft ervoor gekozen om deze projecten te realiseren met een UAV-GC contract. Daartoe heeft zij een gestandaardiseerd Programma van Eisen op laten stellen dat geschikt is voor Design and Build ontwikkelingen. Het PvE legt de gewenste kwaliteit vast en vormt de basis voor de contractvorming bij Design and Build aanbestedingen op UAV-GC. bbn heeft het PvE voor Wellant geschreven.

Het eerste project dat met het nieuwe PvE is aanbesteed, is de sloop en nieuwbouw van het Wellantcollege in Utrecht. Het Wellantcollege is een school voor het VMBO-groen. Het huidige onderwijsgebouw op deze locatie was verouderd en te klein voor het gebruik dat in de toekomst wordt beoogd. De reden voor vervangende nieuwbouw was de slechte lay-out van het huidige pand en het gebrek aan buitenruimte.

bbn heeft tijdens het ontwikkelingstraject verschillende varianten doorgerekend ter bepaling van de meerinvestering en de terugverdieneffecten van duurzaamheidsmaatregelen (Life Cycle Costs of Total Costs of Ownership). bbn heeft de Europese aanbesteding begeleid en tijdens de ontwerpfase en de realisatiefase kwaliteitschecks gedaan. Met name de installaties zijn strak door ons begeleid om zorg te dragen voor een goed binnenklimaat. Het gebouw is CO2 neutraal met een epc van 0 en een label A++++.

Het nieuwe onderwijsgebouw kan ongeveer 400 leerlingen huisvesten en er zijn, behalve een gymzaal, ook dierenverblijven en een kas toegevoegd.

Aannemer: De Groot Vroomshoop Bouwsystemen (beeldmateriaal)

LEES HIER een artikel over dit project in Schooldomein, oktober 2017

Facts and figures

Opdrachtgever: Wellantcollege
Omvang: ca. 4.000 m2
Architect: Van den Berg Architecten