Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Kunstijsbaan de Westfries Hoorn

Kunstijsbaan de Westfries Hoorn

In de gemeente Hoorn is in oktober 2006 een overdekte 400 m kunstijsbaan met 30 x 60 m. ijsveld in gebruik genomen. Al vele jaren werd er in de Kop van Noord-Holland nagedacht over de mogelijkheden om een overdekte kunstijsbaan te realiseren omdat er in het ‘verzorgingsgebied’ een grote behoefte aan bestond. Het resultaat van al die inspanningen is dat de gemeente Hoorn tezamen met diverse buurgemeenten en de provincie Noord-Holland de investeringskosten voor een nieuwe kunstijsbaan hebben bekostigd.

Aan bbn adviseurs is gevraagd om het bij de definitiefase behorende onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek leidde tot de vaststelling van de uitgangspunten voor het vervolgproces, het Programma van Eisen, een investeringsraming, een bezoek- en exploitatieprognose en de Europese aanbesteding van het werk. Bij het vaststellen van het proces is gezocht naar een methode om in een kort tijdsbestek de ontwikkeling van de kunstijsbaan te kunnen starten en om optimaal gebruik te kunnen maken van de know-how van diverse marktpartijen. Dit om op efficiënte wijze de ontwikkeling, realisatie en exploitatie vorm te geven.

Op advies van bbn adviseurs is gekozen voor een Europese aanbestedingsmethodiek waarbij het ontwerp, de realisatie, het meerjaren onderhoud en de exploitatie voor een periode van 10 jaar in één procedure aanbesteed worden. bbn adviseurs begeleidde dit zogenaamde DBMO (Design, Build, Maintenance en Operate) proces en ontwikkelde het juridische kader hiervoor. Vervolgens heeft bbn adviseurs de verdere ontwikkeling en de realisatie begeleid.

In de gemeente Hoorn is in oktober 2006 een overdekte 400 m kunstijsbaan met 30 x 60 m. ijsveld in gebruik genomen. Al vele jaren werd er in de Kop van Noord-Holland nagedacht over de mogelijkheden om een overdekte kunstijsbaan te realiseren omdat er in het ‘verzorgingsgebied’ een grote behoefte aan bestond. Het resultaat van al die inspanningen is dat de gemeente Hoorn tezamen met diverse buurgemeenten en de provincie Noord-Holland de investeringskosten voor een nieuwe kunstijsbaan hebben bekostigd.

Aan bbn adviseurs is gevraagd om het bij de definitiefase behorende onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek leidde tot de vaststelling van de uitgangspunten voor het vervolgproces, het Programma van Eisen, een investeringsraming, een bezoek- en exploitatieprognose en de Europese aanbesteding van het werk. Bij het vaststellen van het proces is gezocht naar een methode om in een kort tijdsbestek de ontwikkeling van de kunstijsbaan te kunnen starten en om optimaal gebruik te kunnen maken van de know-how van diverse marktpartijen. Dit om op efficiënte wijze de ontwikkeling, realisatie en exploitatie vorm te geven.

Op advies van bbn adviseurs is gekozen voor een Europese aanbestedingsmethodiek waarbij het ontwerp, de realisatie, het meerjaren onderhoud en de exploitatie voor een periode van 10 jaar in één procedure aanbesteed worden. bbn adviseurs begeleidde dit zogenaamde DBMO (Design, Build, Maintenance en Operate) proces en ontwikkelde het juridische kader hiervoor. Vervolgens heeft bbn adviseurs de verdere ontwikkeling en de realisatie begeleid.

Facts and figures

Opdrachtgever: Gemeente Hoorn
Architect: Hans Ruijssenaars, Ontwikkelaar: Hermans onroerend
Print Friendly, PDF & Email