Select Page
Home  ›  Projecten  ›  Ambtelijke huisvesting ABG-organisatie

Ambtelijke huisvesting ABG-organisatie

Sinds 1 januari 2016 werken de medewerkers van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen samen in één ambtelijke organisatie: de ABG-organisatie. De medewerkers zijn verspreid over de huidige drie gemeentekantoren. Optimaliseren van samenwerking over de domeinen is een belangrijk aandachtspunt binnen de organisatie. Samenwerking is gebaat bij toevallige ontmoetingen, maar die vinden nu beperkt plaats.

Bbn adviseurs is gevraagd om met een quickscan de mogelijkheden te onderzoeken voor de toekomstige huisvesting van de ambtelijke organisatie. In aanvulling daarop is gevraagd een aantal scenario’s verder te onderzoeken. De baliefunctie en de faciliteiten voor de bestuurlijke organisatie blijven in iedere gemeente aanwezig. Er is gekeken welke mogelijkheden er zijn voor andere functies binnen de huidige gemeentekantoren en naar het binnen de gemeenten verhuizen van de baliefunctie en faciliteiten voor de bestuurlijke organisatie.

Voor de quickscan is een globale analyse van de huisvestingsbehoefte van de backoffice uitgevoerd. Tegelijkertijd hebben gesprekken plaatsgevonden met verschillende stakeholders binnen de ABG-organisatie over de criteria waaraan de huisvesting moet voldoen. Vervolgens zijn er scenario’s opgezet en getoetst aan de criteria. De scenario’s die zijn onderzocht zijn onder meer: huisvesten in twee van de drie gemeentekantoren, in één van de bestaande gemeentekantoren of in een bestaand huurpand dat nog niet in gebruik is door de ABG-organisatie. Deze scenario’s zijn afgezet tegen het nul-scenario. De uitkomsten zijn besproken met de spiegelgroep van de ABG-organisatie. In het vervolgonderzoek zijn de scenario’s die het meest kansrijk waren nader onderzocht. Hierbij is vooral aandacht besteed aan de financiële consequenties van de scenario’s en de mogelijkheden voor de bestaande kantoren.

Bbn heeft uiteenlopende scenario’s voor de backoffice en de bestaande panden uitgewerkt. De score op de criteria van de scenario’s bleek dicht bij elkaar te liggen. Naar aanleiding van de scenario’s brengt bbn advies uit aan de ABG-organisatie over het scenario dat de voorkeur heeft om uit te voeren.

Deel deze pagina

Print Friendly, PDF & Email