Select Page
Home  ›  Projecten  ›  Financieringsaanvraag verduurzamen Paleis van Justitie, Den Bosch

Financieringsaanvraag verduurzamen Paleis van Justitie, Den Bosch

Het voormalige Paleis van Justitie in ‘s-Hertogenbosch kent een korte, maar rijke historie. Het complex is gebouwd tijdens en na de Eerste Wereldoorlog, en in een gehavende toestand achtergelaten na de Tweede Wereldoorlog. Eind jaren ’40 is het gerenoveerd om weer het hof en andere gerechtelijke instanties in te huisvesten. Ook in de 21e eeuw blijft er aandacht voor de historie. De Renschdael Groep – eigenaar van het gebouwcomplex – heeft schitterende plannen met de locatie. Het Paleis van Justitie, het Kantongerecht en het Huis van Bewaring met bijbehorende cellencomplexen worden getransformeerd in een aantal moderne, aantrekkelijke herbestemmingen, met behoud van de historische waarden.

Nationaal Restauratiefonds
Het Nationaal Restauratiefonds zet zich in voor het behoud van monumenten en bijzondere gebouwen. Dit doet zij onder meer door financiële ondersteuning zoals leningen voor restauratie, verduurzaming en herbestemming. In opdracht van de Renschdael Groep heeft bbn adviseurs een financieringsaanvraag opgesteld voor uiteenlopende duurzame maatregelen voor het monumentale Spinhuiswalcomplex. De financieringsaanvraag dient goed onderbouwd te worden, waarna het Restauratiefonds deze op basis van een leidraad controleert. bbn adviseurs heeft een format voor de financieringsaanvraag opgesteld dat voldoet aan de eisen uit de leidraad.

Financieringsaanvraag
Voor het voormalige justitiële complex is in twee fasen financiering aangevraagd: vóór aanvang van de eerste herbestemmingsfase voor het bouwdeel aan de St. Jorisstraat, en voor aanvang van de tweede fase (ongeveer een jaar na de eerste fase) voor het Spinhuiswalcomplex. Beide locaties zijn grondig geschouwd en gecontroleerd op mogelijke verduurzamingsmaatregelen. Er is een prognose opgesteld voor de potentiële energiebesparing in relatie tot de investeringskosten van  de maatregelen. Dit is met oog voor detail gedaan – de monumentale waarden van de gebouwen worden immers beschermd en mogen niet zomaar worden aangepast. Deze onderbouwing is door de adviseurs van bbn in een rapportage weergegeven om het Restauratiefonds te tonen dat de maatregelen verantwoord zijn.

De opgestelde rapportages zijn voor aanvang van de werkzaamheden ingediend bij het Restauratiefonds, waarna de Renschdael Groep de lening voor de duurzame maatregelen heeft ontvangen. De restauratie- en herbestemmingswerkzaamheden konden mede hierdoor op tijd en volgens planning worden uitgevoerd.

 

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van bbn? Volg ons via LinkedIn

Deel deze pagina

Print Friendly, PDF & Email