Haarlem College Haarlem

Het Haarlem College (voorheen LJC College) zat versnipperd over vijf verouderde locaties. Een nieuwe school waar leerlingen kennis kunnen maken met verschillende richtingen is de opgave. Schoolbestuur en gemeente hebben bbn adviseurs gevraagd dit te begeleiden.

VMBO als paradepaardje

Dunamare Onderwijs Groep en de gemeente Haarlem hebben gezamenlijk de ambitie om een uitdagende en stimulerende leeromgeving aan hun VMBO-leerlingen te bieden. Om dit te realiseren is besloten tot nieuwbouw voor het Haarlem College binnen een nieuw te ontwikkelen kantoor- en woonlocatie aan één van de invalswegen.

Robuuste school op zichtlocatie

Allereerst hebben wij de gesprekken begeleid tussen school, gemeente en ontwikkelaar, waarbij onze functionele en financiële deskundigheid de motor vormde. Dit heeft geleid tot een prominente plek voor de school met een gedegen budget. Een prima uitgangspositie voor de verdere ontwikkeling.

Van projectdefinitie tot verhuizing

Voor de nieuwbouw hebben wij het complete bouwmanagement verzorgd. Van locatiestudie en bestemmingsplan, tot verhuizing en alles wat daar tussenzit (sturing ontwerpproces, Europese aanbesteding, financiële bewaking en verantwoording naar gemeente, inrichting en directievoering & toezicht).

Opdrachtgever aan het woord

Albert Strijker, College van Bestuur Dunamare: Als er al meningsverschillen waren tussen ons en de gemeente, dan kon bbn adviseurs dat helder en objectief oplossen. Geen van beide heeft ooit de behoefte gevoeld een ander extern advies in te winnen. Dat zegt eigenlijk genoeg!

Facts and figures

Opdrachtgever

Stichting Dunamare Onderwijsgroep & gemeente Haarlem

Architect

DP6 Architectuurstudio

Omvang

16.000 m²

Meer van een bbn bebouwde wereld