Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Woonwijk Parijsch Culemborg

Woonwijk Parijsch Culemborg

De gemeente Culemborg en Mourik Groot Ammers ontwikkelen samen de woonwijk Parijsch. In de contracten die ten grondslag liggen aan de PPS-organisatie zijn afspraken gemaakt over het bouw- en woonrijp maken. Vanuit de gemeente bestond behoefte de afspraken te herzien en duidelijk inzicht te krijgen in de kosten van de resterende werkzaamheden

Kostenraming als financieel kader
Op basis van de meest actuele ontwerpen heeft bbn adviseurs een gedetailleerde kostenraming civiele techniek opgesteld. Deze kostenraming is besproken met alle partijen in de samenwerking. Vervolgens is op een aantal deelonderwerpen vervolgonderzoek gedaan, zoals de grondbalans en de bruggen in het plan. Dit heeft geleid tot een kostenraming die als kader kan dienen voor realisatie door de PPS-organisatie.

Basis voor vervolg van de samenwerking
Door bbn adviseurs werd een civieltechnische kostenraming opgesteld op basis van de bestaande ontwerpen en het programma van eisen. Daarnaast voerden we een aantal gesprekken met betrokken partijen en beoordeelden we de inbedding van het geheel in de samenwerkingsovereenkomst. Daarmee werd ons advies een belangrijk document in het vervolg van de samenwerking.

De gemeente Culemborg en Mourik Groot Ammers ontwikkelen samen de woonwijk Parijsch. In de contracten die ten grondslag liggen aan de PPS-organisatie zijn afspraken gemaakt over het bouw- en woonrijp maken. Vanuit de gemeente bestond behoefte de afspraken te herzien en duidelijk inzicht te krijgen in de kosten van de resterende werkzaamheden

Kostenraming als financieel kader
Op basis van de meest actuele ontwerpen heeft bbn adviseurs een gedetailleerde kostenraming civiele techniek opgesteld. Deze kostenraming is besproken met alle partijen in de samenwerking. Vervolgens is op een aantal deelonderwerpen vervolgonderzoek gedaan, zoals de grondbalans en de bruggen in het plan. Dit heeft geleid tot een kostenraming die als kader kan dienen voor realisatie door de PPS-organisatie.

Basis voor vervolg van de samenwerking
Door bbn adviseurs werd een civieltechnische kostenraming opgesteld op basis van de bestaande ontwerpen en het programma van eisen. Daarnaast voerden we een aantal gesprekken met betrokken partijen en beoordeelden we de inbedding van het geheel in de samenwerkingsovereenkomst. Daarmee werd ons advies een belangrijk document in het vervolg van de samenwerking.

Facts and figures

Opdrachtgever: Gemeente Culemborg
Print Friendly, PDF & Email