Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Woonwijk Emmelhage Emmeloord

Woonwijk Emmelhage Emmeloord

Aan de noordkant van Emmeloord is een nieuwe woonwijk gepland met woningen en de bijbehorende voorzieningen, waaronder winkelvoorzieningen, een bos, een watersysteem en een randweg. De gemeente Noordoostpolder heeft Atelier Dutch opdracht gegeven een ontwerp te maken voor de nieuwe wijk Emmelhage. Een toets op de financiële haalbaarheid van het plan maakte deel uit van de opdracht. Hiervoor heeft Atelier Dutch bbn adviseurs ingeschakeld.

Emmelhage is een uitbreiding aan de noordkant van Emmeloord. Het ontwerp van Atelier Dutch bestaat uit 4 verschillende deelgebieden, met elk een eigen karakter. Naast de 4 deelgebieden maakt een nieuw aan te leggen randweg onderdeel uit van het plangebied. Bijzonder is het gesloten watersysteem in het plan, gezuiverd via een biezenveld. Aan de westkant van het plangebied vindt een stukje natuurontwikkeling plaats door uitbreiding van het bestaande Espelerbos.

bbn heeft de structuurschets normatief doorgerekend waarmee duidelijk werd dat het plan financieel niet haalbaar was. Teneinde het tekort op te lossen, zijn met aandacht voor de kwaliteiten en ambities in het plan aanbevelingen gedaan in de wijze waarop optimalisaties konden worden bewerkstelligd in de grondopbrengsten, de kosten voor civiele techniek en de fasering. In overleg met Atelier Dutch zijn de optimalisaties doorgevoerd in het voorlopig ontwerp (VO). Bij de door bbn opgestelde grondexploitatie voor het VO, is het plan opnieuw getoetst op financiële haalbaarheid. In deze tussenfase zijn opnieuw de nodige optimalisaties doorgevoerd en verwerkt in het DO, waarmee het plan ook financieel haalbaar was. bbn heeft bij het DO een geactualiseerde grondexploitatie opgesteld.Na vaststelling van het DO heeft een woningbouwcorporatie een bod gedaan op basis van een ander woningbouwprogramma. bbn adviseurs heeft voor de gemeente Noordoostpolder de financiële gevolgen van het bod voor de grondexploitatie inzichtelijk gemaakt.

Aan de noordkant van Emmeloord is een nieuwe woonwijk gepland met woningen en de bijbehorende voorzieningen, waaronder winkelvoorzieningen, een bos, een watersysteem en een randweg. De gemeente Noordoostpolder heeft Atelier Dutch opdracht gegeven een ontwerp te maken voor de nieuwe wijk Emmelhage. Een toets op de financiële haalbaarheid van het plan maakte deel uit van de opdracht. Hiervoor heeft Atelier Dutch bbn adviseurs ingeschakeld.

Emmelhage is een uitbreiding aan de noordkant van Emmeloord. Het ontwerp van Atelier Dutch bestaat uit 4 verschillende deelgebieden, met elk een eigen karakter. Naast de 4 deelgebieden maakt een nieuw aan te leggen randweg onderdeel uit van het plangebied. Bijzonder is het gesloten watersysteem in het plan, gezuiverd via een biezenveld. Aan de westkant van het plangebied vindt een stukje natuurontwikkeling plaats door uitbreiding van het bestaande Espelerbos.

bbn heeft de structuurschets normatief doorgerekend waarmee duidelijk werd dat het plan financieel niet haalbaar was. Teneinde het tekort op te lossen, zijn met aandacht voor de kwaliteiten en ambities in het plan aanbevelingen gedaan in de wijze waarop optimalisaties konden worden bewerkstelligd in de grondopbrengsten, de kosten voor civiele techniek en de fasering. In overleg met Atelier Dutch zijn de optimalisaties doorgevoerd in het voorlopig ontwerp (VO). Bij de door bbn opgestelde grondexploitatie voor het VO, is het plan opnieuw getoetst op financiële haalbaarheid. In deze tussenfase zijn opnieuw de nodige optimalisaties doorgevoerd en verwerkt in het DO, waarmee het plan ook financieel haalbaar was. bbn heeft bij het DO een geactualiseerde grondexploitatie opgesteld.Na vaststelling van het DO heeft een woningbouwcorporatie een bod gedaan op basis van een ander woningbouwprogramma. bbn adviseurs heeft voor de gemeente Noordoostpolder de financiële gevolgen van het bod voor de grondexploitatie inzichtelijk gemaakt.

Facts and figures

Opdrachtgever: Atelier Dutch B.V.
Print Friendly, PDF & Email