Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Woonlocatie Sportpark van den Wildenberg Goirle

Woonlocatie Sportpark van den Wildenberg Goirle

Verplaatsing en herontwikkeling
De gemeente Goirle beoogt de sportvoorzieningen op Sportpark van den Wildenberg te verplaatsen naar een grotere locatie. Het oude sportpark wordt vervolgens herontwikkeld tot woningbouw.

Woningbouw financiert sport
De doelstelling van de gemeente is dat de verplaatsing van het sportpark wordt bekostigd uit de opbrengsten van de herontwikkeling van het toekomstig woongebied. Daarom was tot dusverre sprake van één sluitende grondexploitatie. Aan bbn adviseurs is gevraagd om de huidige grondexploitatie te splitsen in 2 afzonderlijke grondexploitaties en deze vervolgens te actualiseren op basis van nieuwe inzichten en een verschillenanalyse te maken.

Het maken van keuzes
De grondexploitaties zijn geactualiseerd op basis van de inmiddels opgestelde programma’s van eisen voor het sportcomplex en de openbare ruimte en op basis van een nieuw geformuleerd woningbouwprogramma. Uit de actualisatie bleek dat er keuzes gemaakt moeten worden om een haalbaar plan te krijgen. bbn adviseurs heeft de gemeente gefaciliteerd bij het maken van keuzes in ambities.

Besluitvorming op basis van resultaat en risico’s
De optimalisaties hebben consequenties voor het grondgebruik, programma, kwaliteitsniveau en fasering en leiden tot een haalbaar resultaat. Het resultaat van de geoptimaliseerde grondexploitaties vormt de basis voor de investeringsbeslissing. Expliciet is aangegeven dat ook de hoogte van de risico’s onderdeel moet zijn van de besluitvorming.

Verplaatsing en herontwikkeling
De gemeente Goirle beoogt de sportvoorzieningen op Sportpark van den Wildenberg te verplaatsen naar een grotere locatie. Het oude sportpark wordt vervolgens herontwikkeld tot woningbouw.

Woningbouw financiert sport
De doelstelling van de gemeente is dat de verplaatsing van het sportpark wordt bekostigd uit de opbrengsten van de herontwikkeling van het toekomstig woongebied. Daarom was tot dusverre sprake van één sluitende grondexploitatie. Aan bbn adviseurs is gevraagd om de huidige grondexploitatie te splitsen in 2 afzonderlijke grondexploitaties en deze vervolgens te actualiseren op basis van nieuwe inzichten en een verschillenanalyse te maken.

Het maken van keuzes
De grondexploitaties zijn geactualiseerd op basis van de inmiddels opgestelde programma’s van eisen voor het sportcomplex en de openbare ruimte en op basis van een nieuw geformuleerd woningbouwprogramma. Uit de actualisatie bleek dat er keuzes gemaakt moeten worden om een haalbaar plan te krijgen. bbn adviseurs heeft de gemeente gefaciliteerd bij het maken van keuzes in ambities.

Besluitvorming op basis van resultaat en risico’s
De optimalisaties hebben consequenties voor het grondgebruik, programma, kwaliteitsniveau en fasering en leiden tot een haalbaar resultaat. Het resultaat van de geoptimaliseerde grondexploitaties vormt de basis voor de investeringsbeslissing. Expliciet is aangegeven dat ook de hoogte van de risico’s onderdeel moet zijn van de besluitvorming.

Facts and figures

Opdrachtgever: Gemeente Goirle
Print Friendly, PDF & Email