Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Woonlocatie Huis ter Heide West Zeist

Woonlocatie Huis ter Heide West Zeist

Huis ter Heide West is een pilotproject van de gemeente Zeist om bewoners intensief te laten participeren in de planvorming voor woningbouw.

Bewonersparticipatie bij gebiedsontwikkeling
In dit bijzondere proces werd het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) voor de ontwikkeling van een gebied overgelaten aan de bewoners van het aangrenzende gebied. Deze bottom up-benadering vraagt echter grote inspanningen op het gebied van communicatie tussen de bewoners, adviseurs en de gemeente.

Binnen randvoorwaarden zoeken naar draagvlak en ambitie
De bewonersgroep kreeg voor het opzetten van het PvE een aantal financiële voorwaarden mee.
Met deze voorwaarden bepaalde bbn adviseurs de richting van het resultaat. Vervolgens werd met behulp van een knoppenmodel gezocht naar de optimale mix tussen ambitie (beperkt aantal woningen, duurzaam bouwen), draagvlak bij bewoners en financieel resultaat.

Planeconomie
In het planproces werd inzicht geboden in de effecten van keuzes op de grondexploitatie. Speciale aandacht was er voor de duurzaamheidsmaatregelen bij woningbouw, waarbij een relatie werd gelegd tussen de GPR-score en het investerings- en opbrengstenniveau. Door de duidelijke communicatie hierover werd het breedgedragen PvE bij de gemeente aangeboden.

Huis ter Heide West is een pilotproject van de gemeente Zeist om bewoners intensief te laten participeren in de planvorming voor woningbouw.

Bewonersparticipatie bij gebiedsontwikkeling
In dit bijzondere proces werd het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) voor de ontwikkeling van een gebied overgelaten aan de bewoners van het aangrenzende gebied. Deze bottom up-benadering vraagt echter grote inspanningen op het gebied van communicatie tussen de bewoners, adviseurs en de gemeente.

Binnen randvoorwaarden zoeken naar draagvlak en ambitie
De bewonersgroep kreeg voor het opzetten van het PvE een aantal financiële voorwaarden mee.
Met deze voorwaarden bepaalde bbn adviseurs de richting van het resultaat. Vervolgens werd met behulp van een knoppenmodel gezocht naar de optimale mix tussen ambitie (beperkt aantal woningen, duurzaam bouwen), draagvlak bij bewoners en financieel resultaat.

Planeconomie
In het planproces werd inzicht geboden in de effecten van keuzes op de grondexploitatie. Speciale aandacht was er voor de duurzaamheidsmaatregelen bij woningbouw, waarbij een relatie werd gelegd tussen de GPR-score en het investerings- en opbrengstenniveau. Door de duidelijke communicatie hierover werd het breedgedragen PvE bij de gemeente aangeboden.

Facts and figures

Opdrachtgever: Gemeente Zeist, Kopgroep
Omvang: 13 ha
Print Friendly, PDF & Email