Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Woningbouw Kruisvaartkade te Utrecht

Woningbouw Kruisvaartkade te Utrecht

NS Stations ontwikkelt plannen voor het gebied Kruisvaartkade, tussen het Stationsgebied en Dichterswijk. In verschillende planstadia heeft bbn adviseurs financieel advies gegeven.

Herontwikkeling van rangeerterrein en poststation
Het voormalige rangeerterrein en poststation aan de Kruisvaartkade in Utrecht is beschikbaar als ontwikkellocatie voor woningbouw. In samenwerking met de gemeente Utrecht ontwikkelt NS Stations plannen voor dit gebied. In dit proces ontstond behoefte aan specifieke kennis over bouwkosten, civiele kosten en anterieure overeenkomsten.

Verschillende vakdisciplines ingezet
Door bbn adviseurs zijn kostenramingen opgesteld voor parkeren, woningen en commerciële functies. Ook is een civieltechnische kostenraming gemaakt. Daarnaast ondersteunden we in de discussie over de anterieure overeenkomst met de gemeente. Tot slot werd ook de residuele verwervingsprijs van de gehele locatie bepaald.

Basis voor de toekomst
Met de financiële adviezen van bbn adviseurs kon NS Stations beter sturing geven aan het ontwikkeltraject en is NS Stations beter in staat een gefundeerde beslissing te nemen over de toekomst van deze locatie.

NS Stations ontwikkelt plannen voor het gebied Kruisvaartkade, tussen het Stationsgebied en Dichterswijk. In verschillende planstadia heeft bbn adviseurs financieel advies gegeven.

Herontwikkeling van rangeerterrein en poststation
Het voormalige rangeerterrein en poststation aan de Kruisvaartkade in Utrecht is beschikbaar als ontwikkellocatie voor woningbouw. In samenwerking met de gemeente Utrecht ontwikkelt NS Stations plannen voor dit gebied. In dit proces ontstond behoefte aan specifieke kennis over bouwkosten, civiele kosten en anterieure overeenkomsten.

Verschillende vakdisciplines ingezet
Door bbn adviseurs zijn kostenramingen opgesteld voor parkeren, woningen en commerciële functies. Ook is een civieltechnische kostenraming gemaakt. Daarnaast ondersteunden we in de discussie over de anterieure overeenkomst met de gemeente. Tot slot werd ook de residuele verwervingsprijs van de gehele locatie bepaald.

Basis voor de toekomst
Met de financiële adviezen van bbn adviseurs kon NS Stations beter sturing geven aan het ontwikkeltraject en is NS Stations beter in staat een gefundeerde beslissing te nemen over de toekomst van deze locatie.

Facts and figures

Opdrachtgever: NS Stations
Print Friendly, PDF & Email