Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Uitleglocatie Vossenakker Elburg

Uitleglocatie Vossenakker Elburg

De gemeente Elburg en de scholengemeenschap Nuborgh voor vmbo hebben aan bbn adviseurs gevraagd de haalbaarheid te onderzoeken van de realisatie van een nieuwe grote vmbo-school, gebaseerd op de herontwikkeling van de vrijkomende locaties.

Die haalbaarheid is aangetoond, waarna bbn adviseurs de opdracht heeft gekregen om enerzijds het bouwmanagement van de nieuwe school op zich te nemen en anderzijds het procesmanagement van de nieuwe woningbouwlocatie waarbinnen de nieuwe school gebouwd moest worden.

De grond was in eigendom van 2 projectontwikkelaars. bbn adviseurs heeft in overleg met die twee partijen een stedenbouwkundig plan opgesteld dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Op basis van dat plan hebben de partijen hun grond aan de gemeente overgedragen.

Onder begeleiding van bbn adviseurs is een samenwerkingsovereenkomst getekend.

De gemeente Elburg en de scholengemeenschap Nuborgh voor vmbo hebben aan bbn adviseurs gevraagd de haalbaarheid te onderzoeken van de realisatie van een nieuwe grote vmbo-school, gebaseerd op de herontwikkeling van de vrijkomende locaties.

Die haalbaarheid is aangetoond, waarna bbn adviseurs de opdracht heeft gekregen om enerzijds het bouwmanagement van de nieuwe school op zich te nemen en anderzijds het procesmanagement van de nieuwe woningbouwlocatie waarbinnen de nieuwe school gebouwd moest worden.

De grond was in eigendom van 2 projectontwikkelaars. bbn adviseurs heeft in overleg met die twee partijen een stedenbouwkundig plan opgesteld dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Op basis van dat plan hebben de partijen hun grond aan de gemeente overgedragen.

Onder begeleiding van bbn adviseurs is een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Facts and figures

Opdrachtgever: Gemeente Elburg
Print Friendly, PDF & Email