Select Page
Home  ›  Projecten  ›  Toekomstbestendige woningen Zoetermeer

Toekomstbestendige woningen Zoetermeer

Gemeente Zoetermeer wil de komende vijftien jaar 10.000 tot 16.000 woningen realiseren. De eerste vijf jaar richt de aandacht zich op woningzoekenden voor wie het extra lastig is een woning te vinden, zoals starters en anderen die zijn aangewezen op goedkopere huur- en koopwoningen. Daarnaast komen er woningen in het duurdere segment en woonconcepten die nu nog niet aanwezig zijn in Zoetermeer.

Woningen en zorgconcept
Het plan Kwadrant B&F betreft de herontwikkeling van de voormalige volkstuinen ten zuiden van de Australiëweg en ten noorden van de Oostweg. Er komen hier circa 536 woningen, waaronder sociale huurwoningen als ook vrije sector huur- en koopwoningen. Bovendien is er rekening gehouden met een kleinschalig zorgconcept van circa 40 intramurale zorgeenheden. Daarnaast is in het plan Villa Eigenwijze opgenomen. Dit is een woonconcept voor 16 appartementen aan de Zegwaartseweg.

Toekomstbestendig
Een ontwikkelcombinatie van Synchroon, Dura Vermeer en AM heeft een stedenbouwkundig plan voor de locatie opgesteld. Het plan omvat een groen-stedelijk woonmilieu met een hoogwaardige openbare ruimte die een aanvullening vormt op en zich onderscheidt van bestaande woongebieden in Zoetermeer. Dit vergroot de aantrekkelijkheid van Zoetermeer en heeft een positieve invloed op de samenstelling van de samenleving. De flexibiliteit in het sociale programma maakt dit plan toekomstbestendig.

Professionaliseren
In opdracht van de gemeente Zoetermeer voert bbn het projectmanagement over deze ontwikkeling. bbn stuurt het gemeentelijk projectteam aan, begeleidt de bestuurlijke besluitvorming en de juridische/planologische procedures. We brengen partijen samen, onderhandelen met de marktpartijen en communiceren met omwonenden en bedrijven uit de omgeving. Daarnaast levert bbn ook een bijdrage aan het professionaliseren van het projectmanagement binnen de gemeente Zoetermeer.

Deel deze pagina

Print Friendly, PDF & Email