Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Strokartonfabriek de Eendracht Appingedam

Strokartonfabriek de Eendracht Appingedam

Na 100 jaar het middelpunt van het Damster bedrijfsleven te zijn geweest sloot de kartonfabriek De Eendracht in 2006 haar deuren. Vanwege de ligging in de stad heeft de gemeente de locatie in 2008 gekocht met de intentie om het gebied te herontwikkelen.

Een uitdaging!
De gemeente wil een toekomstvisie bestaande uit een structuurvisie en een bestemmingsplan opstellen om te komen tot herontwikkeling van het gebied met een tijdsspanne van circa 20 jaar. De opgave is een uitdagende vraag omdat Appingedam te maken heeft met krimp en de locatie is sterk verontreinigd. Daar tegenover staat echter dat er zich in het plangebied veel historische gebouwen bevinden die van grote waarde kunnen zijn bij de herontwikkeling.

De kracht van de locatie hergebruiken voor een nieuwe functie
De bestaande structuren in het gebied zoals historische gebouwen, waterbassins, wegen, inritten en kades zijn sterk aanwezig. Van belang is het dan ook om het nieuwe gebruik en het nieuwe verhaal te koppelen – fysiek en in woorden – aan de bestaande structuren. De grootste onzekerheden zijn de snelheid van ontwikkelen, de mate en manier van saneren en het programma. bbn stelt samen met stedenbouwkundig bureau EZS, architectenbureau DAAD en de bewoners een toekomstvisie op waarin ontwikkelingsalternatieven onderzocht worden in samenhang met de kansen die het gebied biedt.

Opstellen ontwikkelstrategie
De rol van bbn adviseurs is voornamelijk procesmatig gericht. Het gaat hierbij om de aansturing van het ontwerptraject en het opstellen van een ontwikkelstrategie voor de toekomstvisie. Het eindproduct is een structuurvisie waarin de rol van bbn met name terugkomt in de uitvoeringsparagraaf waarin de ontwikkelstrategie en de instrumenten beschreven is waarmee het gebied de komende 20 jaar ontwikkeld kan worden.

Na 100 jaar het middelpunt van het Damster bedrijfsleven te zijn geweest sloot de kartonfabriek De Eendracht in 2006 haar deuren. Vanwege de ligging in de stad heeft de gemeente de locatie in 2008 gekocht met de intentie om het gebied te herontwikkelen.

Een uitdaging!
De gemeente wil een toekomstvisie bestaande uit een structuurvisie en een bestemmingsplan opstellen om te komen tot herontwikkeling van het gebied met een tijdsspanne van circa 20 jaar. De opgave is een uitdagende vraag omdat Appingedam te maken heeft met krimp en de locatie is sterk verontreinigd. Daar tegenover staat echter dat er zich in het plangebied veel historische gebouwen bevinden die van grote waarde kunnen zijn bij de herontwikkeling.

De kracht van de locatie hergebruiken voor een nieuwe functie
De bestaande structuren in het gebied zoals historische gebouwen, waterbassins, wegen, inritten en kades zijn sterk aanwezig. Van belang is het dan ook om het nieuwe gebruik en het nieuwe verhaal te koppelen – fysiek en in woorden – aan de bestaande structuren. De grootste onzekerheden zijn de snelheid van ontwikkelen, de mate en manier van saneren en het programma. bbn stelt samen met stedenbouwkundig bureau EZS, architectenbureau DAAD en de bewoners een toekomstvisie op waarin ontwikkelingsalternatieven onderzocht worden in samenhang met de kansen die het gebied biedt.

Opstellen ontwikkelstrategie
De rol van bbn adviseurs is voornamelijk procesmatig gericht. Het gaat hierbij om de aansturing van het ontwerptraject en het opstellen van een ontwikkelstrategie voor de toekomstvisie. Het eindproduct is een structuurvisie waarin de rol van bbn met name terugkomt in de uitvoeringsparagraaf waarin de ontwikkelstrategie en de instrumenten beschreven is waarmee het gebied de komende 20 jaar ontwikkeld kan worden.

Facts and figures

Opdrachtgever: Gemeente Appingedam
Omvang: 22 hectare plangebied
Architect: DAAD Architecten
Print Friendly, PDF & Email