Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Strategisch Portefeuilleplan gemeente Haarlem

Strategisch Portefeuilleplan gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem beschikt over een omvangrijke vastgoedportefeuille: 449 objecten en een oppervlak van 433.000 m² bvo, verdeeld over 8 deelportefeuilles. 

De gemeente heeft bbn adviseurs gevraagd om per deelportefeuille in kaart te brengen:
• Of er sprake is van een groei- of krimpopgave;
• Welke kwalitatieve doelstellingen worden nagestreefd;
• Hoe de financiële sturing is ingericht.Op basis van deze analyse is per pand het toekomstperspectief bepaald: door exploiteren, (her-)ontwikkelen of afstoten?

De analyse is uitgevoerd door de vastgoedinformatie te ordenen en vervolgens met de beleidsafdelingen in gesprek te gaan over hun huisvestingsbehoeftes. Daarna is beoordeeld of het huidige vastgoed aan deze huisvestingsbehoeftes voldoet en welke acties gewenst zijn. Op basis van deze analyse zijn de vastgoedacties bepaald voor de korte en (middel-)lange termijn waarmee de huidige portefeuille zich kan ontwikkelen tot de strategisch gewenste portefeuille.

Doordat het portefeuilleplan tweejaarlijks wordt geactualiseerd, vormt het een belangrijk instrument in het overleg met de gebruikers en biedt het houvast voor de koersbepaling en werkverdeling voor de afdeling Vastgoed.

De gemeente Haarlem beschikt over een omvangrijke vastgoedportefeuille: 449 objecten en een oppervlak van 433.000 m² bvo, verdeeld over 8 deelportefeuilles. 

De gemeente heeft bbn adviseurs gevraagd om per deelportefeuille in kaart te brengen:
• Of er sprake is van een groei- of krimpopgave;
• Welke kwalitatieve doelstellingen worden nagestreefd;
• Hoe de financiële sturing is ingericht.Op basis van deze analyse is per pand het toekomstperspectief bepaald: door exploiteren, (her-)ontwikkelen of afstoten?

De analyse is uitgevoerd door de vastgoedinformatie te ordenen en vervolgens met de beleidsafdelingen in gesprek te gaan over hun huisvestingsbehoeftes. Daarna is beoordeeld of het huidige vastgoed aan deze huisvestingsbehoeftes voldoet en welke acties gewenst zijn. Op basis van deze analyse zijn de vastgoedacties bepaald voor de korte en (middel-)lange termijn waarmee de huidige portefeuille zich kan ontwikkelen tot de strategisch gewenste portefeuille.

Doordat het portefeuilleplan tweejaarlijks wordt geactualiseerd, vormt het een belangrijk instrument in het overleg met de gebruikers en biedt het houvast voor de koersbepaling en werkverdeling voor de afdeling Vastgoed.

Facts and figures

Opdrachtgever: Gemeente Haarlem
Print Friendly, PDF & Email