Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Stedelijke vernieuwing: van Spoorhaven naar Stadsoevers

Stedelijke vernieuwing: van Spoorhaven naar Stadsoevers

Spoorhaven is een verouderd bedrijventerrein in de gemeente Roosendaal dat de komende jaren wordt getransformeerd tot de nieuwe stadswijk Stadsoevers, met op loopafstand van het stadscentrum 875 woningen en voorzieningen. Stadsoevers heeft alle kenmerken van een complexe binnenstedelijke herontwikkeling: beperkingen vanuit milieu, forse verwervingen en veel planonderdelen die onderling afhankelijk zijn. De ontwikkeling wordt gerealiseerd als publiek-private samenwerking (PPS). Als onafhankelijk financieel adviseur draagt bbn adviseurs zorg voor grondexploitatie, integrale planning en financiële strategie.

Complexe binnenstedelijke herontwikkeling

De eerste fase van planvorming besloeg het maken van de samenwerkingsovereenkomst en alle bijbehorende stukken. Wezenlijk onderdeel hiervan is de grondexploitatie, inclusief onderbouwingen van alle onderdelen, zoals civieltechnische budgetten en (residuele) grondwaardes. Daarnaast is een integrale planning opgesteld, waarin alle cruciale onderdelen van de ontwikkeling zijn opgenomen, zoals verwerving, bodemsanering, procedures, opbouw van kwaliteit en afzetmogelijkheden.

Crisis zorgt voor herziening plannen

Veel van de plannen voor Stadsoevers zijn gemaakt voor de crisis. De stagnatie in de woningverkoop en de economische recessie dwingen tot temporiseren en herziening van plannen. In dit herzieningstraject heeft bbn bijgedragen aan de zoektocht naar haalbare deelplannen. Belangrijke onderdelen, zoals het ROC en de verbinding over het spoor, worden in 2014 opgeleverd. Partijen werken ondertussen aan herziening van de overeenkomst.

Spoorhaven is een verouderd bedrijventerrein in de gemeente Roosendaal dat de komende jaren wordt getransformeerd tot de nieuwe stadswijk Stadsoevers, met op loopafstand van het stadscentrum 875 woningen en voorzieningen. Stadsoevers heeft alle kenmerken van een complexe binnenstedelijke herontwikkeling: beperkingen vanuit milieu, forse verwervingen en veel planonderdelen die onderling afhankelijk zijn. De ontwikkeling wordt gerealiseerd als publiek-private samenwerking (PPS). Als onafhankelijk financieel adviseur draagt bbn adviseurs zorg voor grondexploitatie, integrale planning en financiële strategie.

Complexe binnenstedelijke herontwikkeling

De eerste fase van planvorming besloeg het maken van de samenwerkingsovereenkomst en alle bijbehorende stukken. Wezenlijk onderdeel hiervan is de grondexploitatie, inclusief onderbouwingen van alle onderdelen, zoals civieltechnische budgetten en (residuele) grondwaardes. Daarnaast is een integrale planning opgesteld, waarin alle cruciale onderdelen van de ontwikkeling zijn opgenomen, zoals verwerving, bodemsanering, procedures, opbouw van kwaliteit en afzetmogelijkheden.

Crisis zorgt voor herziening plannen

Veel van de plannen voor Stadsoevers zijn gemaakt voor de crisis. De stagnatie in de woningverkoop en de economische recessie dwingen tot temporiseren en herziening van plannen. In dit herzieningstraject heeft bbn bijgedragen aan de zoektocht naar haalbare deelplannen. Belangrijke onderdelen, zoals het ROC en de verbinding over het spoor, worden in 2014 opgeleverd. Partijen werken ondertussen aan herziening van de overeenkomst.

Facts and figures

Opdrachtgever: Gemeente Roosendaal, Proper-Stok Groep en Rabo Vastgoed
Omvang: 36.000 m²
Print Friendly, PDF & Email