Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Sportaccommodatie Bijlmerpark Amsterdam

Sportaccommodatie Bijlmerpark Amsterdam

Gemeente Amsterdam gaat de sportaccommodatie Bijlmerpark realiseren. De ambitie is om een boeiend, veilig en intensief te gebruiken sportpark te realiseren.

Centraal in het Bijlmerpark zal dit nieuwe sportcomplex de komende jaren worden gerealiseerd. Het sportcomplex zal onderdak gaan bieden aan een aantal sportverenigingen. Op werkdagen zal de accommodatie overdag gebruikt worden door onderwijsinstellingen en andere gebruikers van sportactiviteiten.

Het sportcomplex komt aan de noord- en zuidzijde van de verhoogde Karspeldreef te liggen. Aan de noordzijde komen drie voetbalvelden en aan de zuidzijde een atletiekveld. Aan de noordzijde van de Karspeldreef zal tegen het talud tevens het club- en kleedgebouw met opslag, kantoorruimten en een buitenschoolse opvang worden gerealiseerd.

De deelgemeente Amsterdam Zuidoost heeft aan bbn adviseurs opdracht gegeven om de gebouwgebonden exploitatiekosten te begroten. Tevens is gevraagd om de reeds ingeschatte kosten voor veld- en baanonderhoud te toetsen. Hiervoor heeft bbn adviseurs tevens de nodige civieltechnische kostendeskundigheid geleverd.

Gemeente Amsterdam gaat de sportaccommodatie Bijlmerpark realiseren. De ambitie is om een boeiend, veilig en intensief te gebruiken sportpark te realiseren.

Centraal in het Bijlmerpark zal dit nieuwe sportcomplex de komende jaren worden gerealiseerd. Het sportcomplex zal onderdak gaan bieden aan een aantal sportverenigingen. Op werkdagen zal de accommodatie overdag gebruikt worden door onderwijsinstellingen en andere gebruikers van sportactiviteiten.

Het sportcomplex komt aan de noord- en zuidzijde van de verhoogde Karspeldreef te liggen. Aan de noordzijde komen drie voetbalvelden en aan de zuidzijde een atletiekveld. Aan de noordzijde van de Karspeldreef zal tegen het talud tevens het club- en kleedgebouw met opslag, kantoorruimten en een buitenschoolse opvang worden gerealiseerd.

De deelgemeente Amsterdam Zuidoost heeft aan bbn adviseurs opdracht gegeven om de gebouwgebonden exploitatiekosten te begroten. Tevens is gevraagd om de reeds ingeschatte kosten voor veld- en baanonderhoud te toetsen. Hiervoor heeft bbn adviseurs tevens de nodige civieltechnische kostendeskundigheid geleverd.

Facts and figures

Opdrachtgever: Deelgemeente Amsterdam Zuidoost