Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Rijnsche Park Leidsche Rijn Utrecht

Rijnsche Park Leidsche Rijn Utrecht

Het Rijnsche Park is een 305 hectare groot park, centraal gelegen in het nieuwe stadsdeel Leidsche Rijn. Het park bevat een omvangrijk programma aan recreatieve functies en biedt naast levendigheid ook rust en ruimte voor zowel de bewoners in de aanliggende woonwijken als in de wijde omgeving.

bbn adviseurs werd bij dit project ingeschakeld in de periode waarin iedereen weliswaar enthousiast was over het parkontwerp, maar er grote twijfels bestonden over de financiële realiseerbaarheid. Het risico was groot dat het park een sluitpost zou worden van geheel Leidsche Rijn.

bbn heeft daarop alle financiële feiten in beeld gebracht en is gaan werken aan een optimalisatie van het resultaat met behoud van de kwaliteiten van het ontwerp. De gedoseerde inpassing van woningbouw rondom het park bleek in belangrijke mate bij te dragen aan de financiële haalbaarheid van het project.

Gezien de lange looptijd van het project en de daarmee gepaard gaande onzekerheden en risico’s, was een opdeling van het project in fasen gewenst. Er is daarbij gestreefd naar een eerste fase waarvan de looptijd te overzien was en waarbij de risico’s, ambities én financieel resultaat met elkaar in balans waren. De overige meer risicovolle plandelen kwamen in de vervolgfase aan bod.

Door veelvuldig overleg met het bestuur van de gemeente en de overige betrokkenen, kwam uiteindelijk een integraal realiseerbare financiële onderbouwing tot stand binnen een voor de gemeente aanvaardbare risicomarge. De integrale visie op het park, vastgelegd in het Ontwikkelingsplan, geldt thans ook in financiële zin, als referentiekader voor de verdere uitwerking en realisatie van de deelgebieden.

Het Rijnsche Park is een 305 hectare groot park, centraal gelegen in het nieuwe stadsdeel Leidsche Rijn. Het park bevat een omvangrijk programma aan recreatieve functies en biedt naast levendigheid ook rust en ruimte voor zowel de bewoners in de aanliggende woonwijken als in de wijde omgeving.

bbn adviseurs werd bij dit project ingeschakeld in de periode waarin iedereen weliswaar enthousiast was over het parkontwerp, maar er grote twijfels bestonden over de financiële realiseerbaarheid. Het risico was groot dat het park een sluitpost zou worden van geheel Leidsche Rijn.

bbn heeft daarop alle financiële feiten in beeld gebracht en is gaan werken aan een optimalisatie van het resultaat met behoud van de kwaliteiten van het ontwerp. De gedoseerde inpassing van woningbouw rondom het park bleek in belangrijke mate bij te dragen aan de financiële haalbaarheid van het project.

Gezien de lange looptijd van het project en de daarmee gepaard gaande onzekerheden en risico’s, was een opdeling van het project in fasen gewenst. Er is daarbij gestreefd naar een eerste fase waarvan de looptijd te overzien was en waarbij de risico’s, ambities én financieel resultaat met elkaar in balans waren. De overige meer risicovolle plandelen kwamen in de vervolgfase aan bod.

Door veelvuldig overleg met het bestuur van de gemeente en de overige betrokkenen, kwam uiteindelijk een integraal realiseerbare financiële onderbouwing tot stand binnen een voor de gemeente aanvaardbare risicomarge. De integrale visie op het park, vastgelegd in het Ontwikkelingsplan, geldt thans ook in financiële zin, als referentiekader voor de verdere uitwerking en realisatie van de deelgebieden.

Facts and figures

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Print Friendly, PDF & Email