Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Openbare Ruimte Vrijenburg te Barendrecht

Openbare Ruimte Vrijenburg te Barendrecht

De VINEX-locatie Carnisselande in Barendrecht wordt ontwikkeld door de OMMIJ. Door de aannemerscombinatie CCL is een aanbieding gedaan voor resterende werkzaamheden in de openbare ruimte. Aan bbn adviseurs is gevraagd nut en noodzaak van de werkzaamheden te beoordelen, alsmede de prijs van de werkzaamheden.

Second opinion op grondexploitatie
CCL heeft sinds 2002 de deellocatie Vrijenburg bij Carnisselande bouw- en woonrijp gemaakt. Het dagelijkse bestuur van OMMIJ stelt vragen bij de aanbieding van CCL voor de werkzaamheden voor het restant en de overdracht. Door bbn adviseurs is een second opinion gemaakt op de aanbieding van CCL

Analyse van de grondexploitatie
Een adviseur van bbn bezocht het gebied en inventariseerde de noodzakelijke werkzaamheden. Daarnaast is een analyse gemaakt van de grondexploitatie en de gehanteerde eenheidsprijzen van de civiele kostenraming. Deze eenheidsprijzen zijn vergeleken met de prijzen die bbn adviseurs hanteert en continue actualiseert.

Budget en adviezen
De resultaten van de analyse zijn gepresenteerd aan het dagelijks bestuur van de OMMIJ. Hieruit bleek dat de civiele budgetten op hoofdlijnen correct waren. Tegelijkertijd was de aanbeveling om de kwaliteit bij oplevering strikt te bewaken. Ook is het belangrijk te zorgen dat voldoende onderhoud gepleegd wordt tussen ingebruikname van de openbare ruimte en overdracht aan de gemeente.

De VINEX-locatie Carnisselande in Barendrecht wordt ontwikkeld door de OMMIJ. Door de aannemerscombinatie CCL is een aanbieding gedaan voor resterende werkzaamheden in de openbare ruimte. Aan bbn adviseurs is gevraagd nut en noodzaak van de werkzaamheden te beoordelen, alsmede de prijs van de werkzaamheden.

Second opinion op grondexploitatie
CCL heeft sinds 2002 de deellocatie Vrijenburg bij Carnisselande bouw- en woonrijp gemaakt. Het dagelijkse bestuur van OMMIJ stelt vragen bij de aanbieding van CCL voor de werkzaamheden voor het restant en de overdracht. Door bbn adviseurs is een second opinion gemaakt op de aanbieding van CCL

Analyse van de grondexploitatie
Een adviseur van bbn bezocht het gebied en inventariseerde de noodzakelijke werkzaamheden. Daarnaast is een analyse gemaakt van de grondexploitatie en de gehanteerde eenheidsprijzen van de civiele kostenraming. Deze eenheidsprijzen zijn vergeleken met de prijzen die bbn adviseurs hanteert en continue actualiseert.

Budget en adviezen
De resultaten van de analyse zijn gepresenteerd aan het dagelijks bestuur van de OMMIJ. Hieruit bleek dat de civiele budgetten op hoofdlijnen correct waren. Tegelijkertijd was de aanbeveling om de kwaliteit bij oplevering strikt te bewaken. Ook is het belangrijk te zorgen dat voldoende onderhoud gepleegd wordt tussen ingebruikname van de openbare ruimte en overdracht aan de gemeente.

Facts and figures

Opdrachtgever: Ontwikkelingsmaatschappij Middel-IJsselmonde (OMMIJ)
Omvang: 60 hectare plangebied
Print Friendly, PDF & Email