Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Integrale Landschapsvisie Laagraven Oost

Integrale Landschapsvisie Laagraven Oost

Laagraven Oost ligt tussen Utrecht, Nieuwegein en Houten. Hoe kan dit gebied worden ontwikkeld tot landschapspark met mogelijkheden voor recreatie dicht bij de stad?

Financiële uitvoerbaarheid en strategie als onderdeel van een landschapsvisie
Het gebied ligt nu ingeklemd tussen (snel)wegen, het Amsterdam-Rijnkanaal en de
verstedelijking van Utrecht, Nieuwegein en Houten. Er is behoefte aan een visie als sturingskader voor ontwikkeling, zodat er meer ruimtelijke samenhang in het gebied ontstaat. Bij de visie is het onderdeel financieel haalbaarheid een belangrijk thema

Prioritering van ambities
De eerste belangrijke stap in het maken van de visie was het prioriteren van ambities. Door deze in een voorkeursmeting van bbn adviseurs op te nemen, ontstond een veel grondiger discussie over de ambities en de geformuleerde scenario’s voor het gebied. Daarnaast gaf de financiële verkenning bbn adviseurs inzicht – en daardoor richting aan de ontwikkelstrategie..

Basis voor realisatie in deelprojecten
Door bbn adviseurs is in het proces vanaf begin gestuurd op een ontwikkelstrategie waarbij financiële haalbaarheid en gefaseerde uitvoerbaarheid belangrijk zijn. Ook had bbn een belangrijk rol in het prioriteren van ambities door de verschillende actoren. De integrale landschapsvisie is na afronding vastgesteld door het bestuur en de basis voor uitwerking in deelprojecten.

Laagraven Oost ligt tussen Utrecht, Nieuwegein en Houten. Hoe kan dit gebied worden ontwikkeld tot landschapspark met mogelijkheden voor recreatie dicht bij de stad?

Financiële uitvoerbaarheid en strategie als onderdeel van een landschapsvisie
Het gebied ligt nu ingeklemd tussen (snel)wegen, het Amsterdam-Rijnkanaal en de
verstedelijking van Utrecht, Nieuwegein en Houten. Er is behoefte aan een visie als sturingskader voor ontwikkeling, zodat er meer ruimtelijke samenhang in het gebied ontstaat. Bij de visie is het onderdeel financieel haalbaarheid een belangrijk thema

Prioritering van ambities
De eerste belangrijke stap in het maken van de visie was het prioriteren van ambities. Door deze in een voorkeursmeting van bbn adviseurs op te nemen, ontstond een veel grondiger discussie over de ambities en de geformuleerde scenario’s voor het gebied. Daarnaast gaf de financiële verkenning bbn adviseurs inzicht – en daardoor richting aan de ontwikkelstrategie..

Basis voor realisatie in deelprojecten
Door bbn adviseurs is in het proces vanaf begin gestuurd op een ontwikkelstrategie waarbij financiële haalbaarheid en gefaseerde uitvoerbaarheid belangrijk zijn. Ook had bbn een belangrijk rol in het prioriteren van ambities door de verschillende actoren. De integrale landschapsvisie is na afronding vastgesteld door het bestuur en de basis voor uitwerking in deelprojecten.

Facts and figures

Opdrachtgever: Gemeente Houten, Gemeente Nieuwegein, Provincie Utrecht
Omvang: 220 hectare
Print Friendly, PDF & Email