Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Ikaziaflat Rotterdam-Zuid

Ikaziaflat Rotterdam-Zuid

Woningcorporatie Com.Wonen wil groot onderhoud aan de Ikaziaflat combineren met extra ingrepen om het bestaande appartementencomplex te verduurzamen.

Onderhoud aangrijpen om te verduurzamen
Voor de Ikaziaflat in Rotterdam-Zuid staat groot onderhoud gepland. Dit complex uit 1975 wordt opgeknapt en aangepast aan hedendaagse standaarden. De sociale huurwoningen kunnen op die manier nog 25 jaar worden verhuurd. Deze ingreep gaat gepaard met verbetering van de energieprestatie van de woningen.

Gevolgen voor de bedrijfswaarde
Woningcorporaties bepalen de waarde van woningen op basis van de bedrijfswaarde: het totaal van kosten en opbrengsten gedurende de levensduur van een woning. Groot onderhoud en verduurzaming hebben effect op de resterende levensduur, huurstijgingen en de verhuurbaarheid van de woning.

Voorgestelde maatregelen passen binnen de financiële kaders
Door bbn adviseurs werd op basis van de gekozen aanpak een bedrijfswaardeberekening opgesteld. Het resultaat van deze berekening paste binnen de financiële kaders. In samenspraak met de bewoners kon de corporatie vervolgens verder werken aan de uitwerking van het project.

Woningcorporatie Com.Wonen wil groot onderhoud aan de Ikaziaflat combineren met extra ingrepen om het bestaande appartementencomplex te verduurzamen.

Onderhoud aangrijpen om te verduurzamen
Voor de Ikaziaflat in Rotterdam-Zuid staat groot onderhoud gepland. Dit complex uit 1975 wordt opgeknapt en aangepast aan hedendaagse standaarden. De sociale huurwoningen kunnen op die manier nog 25 jaar worden verhuurd. Deze ingreep gaat gepaard met verbetering van de energieprestatie van de woningen.

Gevolgen voor de bedrijfswaarde
Woningcorporaties bepalen de waarde van woningen op basis van de bedrijfswaarde: het totaal van kosten en opbrengsten gedurende de levensduur van een woning. Groot onderhoud en verduurzaming hebben effect op de resterende levensduur, huurstijgingen en de verhuurbaarheid van de woning.

Voorgestelde maatregelen passen binnen de financiële kaders
Door bbn adviseurs werd op basis van de gekozen aanpak een bedrijfswaardeberekening opgesteld. Het resultaat van deze berekening paste binnen de financiële kaders. In samenspraak met de bewoners kon de corporatie vervolgens verder werken aan de uitwerking van het project.

Facts and figures

Opdrachtgever: Com.Wonen
Omvang: 73 woningen
Print Friendly, PDF & Email