Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Herstructurering Maritzstraat Wassenaar

Herstructurering Maritzstraat Wassenaar

Woningbouwvereniging St. Willibrordus is voornemens hun 57 woningen in de Pieter Maritzstraat en een deel van de St. Willibrordusstraat en Hallekensstraat te slopen en te vervangen voor nieuwbouw. Binnen de contouren van het plangebied dient een nieuw plan te worden ontwikkeld.

De regierol voor deze integrale nieuwbouw opgave ligt bij de woningbouwvereniging. De rol van de gemeente zal tot en met de ontwikkelfase toetsend zijn. De gemeente zal in het kader van procedures en vergunningen faciliterend zijn.

bbn adviseurs is als projectmanager verantwoordelijk voor de planontwikkeling tot aan de realisatiefase. De projectmanager zorgt, in overleg met de gemeente, voor de ruimtelijke kaders waarbinnen de woningbouw-ontwikkeling kan plaatsvinden. De werkzaamheden van bbn adviseurs hebben in het kader van de planontwikkeling betrekking op:

– Opstellen Plan van Aanpak
– Opstellen Stedenbouwkundig Plan
– Programma van Eisen
– Opstellen stedenbouwkundig plan
– Toetsen van de financiële haalbaarheid

bbn adviseurs past, voor de optimalisatie van het plan, het ‘tekenen en rekenen’ principe toe. Het schetsplan wordt voorzien van een financiële paragraaf, die opnieuw dient als verdieping voor een aangepaste schets. Dit leidt aan het einde van deze fase tot een optimaal Schetsplan met een aangepaste grondexploitatie. De onderbouwing voor de bouwkosten kan bij de ontwikkeling van het vastgoed als toetsingskader worden gehanteerd.

Woningbouwvereniging St. Willibrordus is voornemens hun 57 woningen in de Pieter Maritzstraat en een deel van de St. Willibrordusstraat en Hallekensstraat te slopen en te vervangen voor nieuwbouw. Binnen de contouren van het plangebied dient een nieuw plan te worden ontwikkeld.

De regierol voor deze integrale nieuwbouw opgave ligt bij de woningbouwvereniging. De rol van de gemeente zal tot en met de ontwikkelfase toetsend zijn. De gemeente zal in het kader van procedures en vergunningen faciliterend zijn.

bbn adviseurs is als projectmanager verantwoordelijk voor de planontwikkeling tot aan de realisatiefase. De projectmanager zorgt, in overleg met de gemeente, voor de ruimtelijke kaders waarbinnen de woningbouw-ontwikkeling kan plaatsvinden. De werkzaamheden van bbn adviseurs hebben in het kader van de planontwikkeling betrekking op:

– Opstellen Plan van Aanpak
– Opstellen Stedenbouwkundig Plan
– Programma van Eisen
– Opstellen stedenbouwkundig plan
– Toetsen van de financiële haalbaarheid

bbn adviseurs past, voor de optimalisatie van het plan, het ‘tekenen en rekenen’ principe toe. Het schetsplan wordt voorzien van een financiële paragraaf, die opnieuw dient als verdieping voor een aangepaste schets. Dit leidt aan het einde van deze fase tot een optimaal Schetsplan met een aangepaste grondexploitatie. De onderbouwing voor de bouwkosten kan bij de ontwikkeling van het vastgoed als toetsingskader worden gehanteerd.

Facts and figures

Opdrachtgever: Woningbouwvereniging St. Willibrordus
Omvang: 57 woningen
Print Friendly, PDF & Email