Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Herontwikkeling Spoorzone Culemborg

Herontwikkeling Spoorzone Culemborg

Het gebied rondom het station van Culemborg bestaat uit verloederd industrieterrein en een slecht onderhouden openbare ruimte. In 2007 is de voormalig gemeentewerk aan de westzijde van het station aangekocht door Investment In den Eng. Doel is om de spoorzone op te waarderen en aan westzijde te ontwikkeling met stationsgerelateerde detailhandel, supermarkt, kantoren en grootschalige detailhandel.

Publiek Private Samenwerking
De ontwikkelaar Investment In den Eng (IdE) en NS Vastgoed hebben samen met de gemeente Culemborg in 2010 een Intentieovereenkomst getekend. In de 2014 is deze overeenkomst omgezet in een samenwerkingsovereenkomst tussen IdE en de gemeente. Hierin zijn de kaders vastgelegd voor de ontwikkeling. Vervolgens heeft IdE samen met de gemeente een flexibel bestemmingsplan opgesteld die een gefaseerde ontwikkeling mogelijk maakt en kan inspelen op de marktvraag. Vanwege de complexiteit van het project is het bestemmingsplan aangemeld bij de Crisis en Herstelwet. Hierdoor kon onder andere de planhorizon van het bestemmingsplan verlengd worden van 10 jaar naar 20 jaar.

Gefaseerde ontwikkeling
Het bestemmingsplan en de overeenkomst zijn zo opgesteld dat een gefaseerde ontwikkeling mogelijk gemaakt wordt waardoor de cashflow beheerst kan worden. In elke fase wordt het ontwerp, programma en financiën geïntegreerd tot een realiseerbare fase met referentiekwaliteiten van de eindsituatie.

Door bbn adviseurs is het projectmanagement uitgevoerd en zijn bouwkosten- en civieltechnische ramingen opgesteld. Het projectmanagement hield voornamelijk in het opstellen van een ontwikkelstrategie en begeleiding bij het opstellen van diverse anterieure overeenkomsten en contracten.

Het gebied rondom het station van Culemborg bestaat uit verloederd industrieterrein en een slecht onderhouden openbare ruimte. In 2007 is de voormalig gemeentewerk aan de westzijde van het station aangekocht door Investment In den Eng. Doel is om de spoorzone op te waarderen en aan westzijde te ontwikkeling met stationsgerelateerde detailhandel, supermarkt, kantoren en grootschalige detailhandel.

Publiek Private Samenwerking
De ontwikkelaar Investment In den Eng (IdE) en NS Vastgoed hebben samen met de gemeente Culemborg in 2010 een Intentieovereenkomst getekend. In de 2014 is deze overeenkomst omgezet in een samenwerkingsovereenkomst tussen IdE en de gemeente. Hierin zijn de kaders vastgelegd voor de ontwikkeling. Vervolgens heeft IdE samen met de gemeente een flexibel bestemmingsplan opgesteld die een gefaseerde ontwikkeling mogelijk maakt en kan inspelen op de marktvraag. Vanwege de complexiteit van het project is het bestemmingsplan aangemeld bij de Crisis en Herstelwet. Hierdoor kon onder andere de planhorizon van het bestemmingsplan verlengd worden van 10 jaar naar 20 jaar.

Gefaseerde ontwikkeling
Het bestemmingsplan en de overeenkomst zijn zo opgesteld dat een gefaseerde ontwikkeling mogelijk gemaakt wordt waardoor de cashflow beheerst kan worden. In elke fase wordt het ontwerp, programma en financiën geïntegreerd tot een realiseerbare fase met referentiekwaliteiten van de eindsituatie.

Door bbn adviseurs is het projectmanagement uitgevoerd en zijn bouwkosten- en civieltechnische ramingen opgesteld. Het projectmanagement hield voornamelijk in het opstellen van een ontwikkelstrategie en begeleiding bij het opstellen van diverse anterieure overeenkomsten en contracten.

Facts and figures

Opdrachtgever: Investment In den Eng
Omvang: ca. 20.000 m2 bvo
Architect: Inbo architecten
Print Friendly, PDF & Email