Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Herontwikkeling Norfolkterrein Scheveningen

Herontwikkeling Norfolkterrein Scheveningen

Als gevolg van de verhuizing van Norfolkline naar Vlaardingen was het voormlaige Norfolklineterrein in Scheveningen-Haven beschikbaar voor ontwikkeling. De gemeente Den Haag heeft een marktconsultatie uitgeschreven om de ontwikkelpotentie van dit gebied te onderzoeken. In opdracht van Provast en Vesteda heeft Jo Coenen & Co Architecten een stedenbouwkundig plan opgesteld. De financieel-economische haalbaarheid van dit plan is onderzocht door bbn adviseurs.

In een team met verschillende vakdisciplines heeft bbn adviseurs invulling gegeven aan de financieel-economische analyse. Het plan kent een aantal scenario’s waarin de verschillende mogelijke invullingen van het gebied verkend worden. Met name de visserijsector is bepalend voor de toekomst van Scheveningen-Haven. Voor de scenario’s zijn de civieltechnische kosten geraamd en de residuele grondwaardes bepaald. Daarnaast is de gefaseerde ontwikkeling van het gebied in beeld gebracht, waarbij de opbouw van kwaliteit en de afzetmogelijkheden van vastgoed de basis vormden.

De marktconsultatie heeft er toe geleid dat de gemeente Den Haag een uitgewerkte visie op het gebied had, passend binnen de ambitie van de gemeente namelijk ‘Wereldstad aan Zee’.

bbn adviseurs heeft de volgende werkzaamheden verricht:

  • residuele grondwaarde bepaling;
  • budgetramingen civiele techniek;
  • globale planning.

Als gevolg van de verhuizing van Norfolkline naar Vlaardingen was het voormlaige Norfolklineterrein in Scheveningen-Haven beschikbaar voor ontwikkeling. De gemeente Den Haag heeft een marktconsultatie uitgeschreven om de ontwikkelpotentie van dit gebied te onderzoeken. In opdracht van Provast en Vesteda heeft Jo Coenen & Co Architecten een stedenbouwkundig plan opgesteld. De financieel-economische haalbaarheid van dit plan is onderzocht door bbn adviseurs.

In een team met verschillende vakdisciplines heeft bbn adviseurs invulling gegeven aan de financieel-economische analyse. Het plan kent een aantal scenario’s waarin de verschillende mogelijke invullingen van het gebied verkend worden. Met name de visserijsector is bepalend voor de toekomst van Scheveningen-Haven. Voor de scenario’s zijn de civieltechnische kosten geraamd en de residuele grondwaardes bepaald. Daarnaast is de gefaseerde ontwikkeling van het gebied in beeld gebracht, waarbij de opbouw van kwaliteit en de afzetmogelijkheden van vastgoed de basis vormden.

De marktconsultatie heeft er toe geleid dat de gemeente Den Haag een uitgewerkte visie op het gebied had, passend binnen de ambitie van de gemeente namelijk ‘Wereldstad aan Zee’.

bbn adviseurs heeft de volgende werkzaamheden verricht:

  • residuele grondwaarde bepaling;
  • budgetramingen civiele techniek;
  • globale planning.

Facts and figures

Opdrachtgever: Provast en Vesteda
Architect: Jo Coenen & Co Architecten
Print Friendly, PDF & Email