Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Herontwikkeling Haven-Zuid Alblasserdam

Herontwikkeling Haven-Zuid Alblasserdam

Als onderdeel van de oeverlocatieontwikkeling in de Drechtsteden, heeft de gemeente Alblasserdam bbn adviseurs gevraagd om voor dit gebied het ontwikkelingsproces van het Masterplan te begeleiden. Het gaat om de scheepsbouwlocatie waarop de bedrijven Van der Giessen de Noord en Oceanco hun activiteiten ontplooiden.

Door intensivering van het ruimtegebruik en een heroriëntatie op de bedrijfsprocessen en marktgebied, ontstond de mogelijkheid om 1 locatie: het Verolmeterrein, volledig te transformeren naar een woongebied en de andere locatie: Haven-Zuid, opnieuw in te richten.

De samenhang van de verschillende deelprocessen, de diverse locaties en het krachtenspel tussen de eigenaren/gebruikers, projectontwikkelaars, gemeente en regio werd verzorgd door het Projectbureau Alblasserdam, waarin bbn adviseurs inhoudelijke inbreng heeft geleverd. Het Masterplan voorziet voor zowel de korte als de lange termijn. Bij de eerste hoort een visie op de bedrijfsvoering, de kwaliteit van de openbare ruimte en de nieuwe verkeerssituatie. De lange termijn geeft de toekomstperspectieven aan (wonen, werken) en de keuze voor de meest wenselijke situatie.

Dit Masterplan was de basis waarop de bouwvergunning is verleend voor de eerste nieuwe scheepsbouwhallen op de locatie Haven-Zuid. Echter, verslechterende omstandigheden in de scheepsbouwmarkt hebben er toe geleid dat deze nieuwbouw geen doorgang heeft kunnen vinden; het bedrijf Van der Giessen de Noord wordt beëindigd. Er vindt een herbezinning plaats over de ontwikkelingsmogelijkheden van de locatie Haven-Zuid.

Als onderdeel van de oeverlocatieontwikkeling in de Drechtsteden, heeft de gemeente Alblasserdam bbn adviseurs gevraagd om voor dit gebied het ontwikkelingsproces van het Masterplan te begeleiden. Het gaat om de scheepsbouwlocatie waarop de bedrijven Van der Giessen de Noord en Oceanco hun activiteiten ontplooiden.

Door intensivering van het ruimtegebruik en een heroriëntatie op de bedrijfsprocessen en marktgebied, ontstond de mogelijkheid om 1 locatie: het Verolmeterrein, volledig te transformeren naar een woongebied en de andere locatie: Haven-Zuid, opnieuw in te richten.

De samenhang van de verschillende deelprocessen, de diverse locaties en het krachtenspel tussen de eigenaren/gebruikers, projectontwikkelaars, gemeente en regio werd verzorgd door het Projectbureau Alblasserdam, waarin bbn adviseurs inhoudelijke inbreng heeft geleverd. Het Masterplan voorziet voor zowel de korte als de lange termijn. Bij de eerste hoort een visie op de bedrijfsvoering, de kwaliteit van de openbare ruimte en de nieuwe verkeerssituatie. De lange termijn geeft de toekomstperspectieven aan (wonen, werken) en de keuze voor de meest wenselijke situatie.

Dit Masterplan was de basis waarop de bouwvergunning is verleend voor de eerste nieuwe scheepsbouwhallen op de locatie Haven-Zuid. Echter, verslechterende omstandigheden in de scheepsbouwmarkt hebben er toe geleid dat deze nieuwbouw geen doorgang heeft kunnen vinden; het bedrijf Van der Giessen de Noord wordt beëindigd. Er vindt een herbezinning plaats over de ontwikkelingsmogelijkheden van de locatie Haven-Zuid.

Facts and figures

Opdrachtgever: Gemeente Alblasserdam
Omvang: 150.000 m²