Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Herontwikkeling Culemborg aan de Lek Culemborg

Herontwikkeling Culemborg aan de Lek Culemborg

Gemeente en marktpartij willen onafhankelijk advies over de financiële haalbaarheid van deze complexe gebiedsontwikkeling.

Op zoek naar balans tussen ambitie en haalbaarheid

In Culemborg aan de Lek worden rivierverruiming, delfstofwinning en natuurontwikkeling gecombineerd met herontwikkeling van het stedelijk gebied tussen de historische binnenstad en de rivier. Partijen zijn op zoek naar een haalbare ontwikkeling voor deze gefaseerde opgave. Aan bbn adviseurs is gevraagd de planvorming financieel te begeleiden.

Van berekening naar inzicht in ontwikkeling

In eerste instantie is op basis van de stedenbouwkundige ontwerpen een gebiedsexploitatie opgesteld. Vervolgens is in een aantal slagen gewerkt aan het identificeren en kwantificeren van financiële optimalisaties,benutten van kansen en terugdringen van risico’s. Belangrijke onderbouwde onderdelen van de gebiedsexploitatie zijn de civieltechnische kostenraming en de residuele grondwaardebepaling.

Een knoppenmodel maakt keuzes inzichtelijk

Om inzicht te bieden in de verschillende keuzes is een knoppenmodel gehanteerd. Hiermee kan de bandbreedte van het financieel resultaat van de gebiedsexploitatie worden verkend. Door een brede ambtelijke groep te betrekken is ook het inzicht binnen de gemeentelijke organisatie vergroot en draagvlak gecreëerd.

Gemeente en marktpartij willen onafhankelijk advies over de financiële haalbaarheid van deze complexe gebiedsontwikkeling.

Op zoek naar balans tussen ambitie en haalbaarheid

In Culemborg aan de Lek worden rivierverruiming, delfstofwinning en natuurontwikkeling gecombineerd met herontwikkeling van het stedelijk gebied tussen de historische binnenstad en de rivier. Partijen zijn op zoek naar een haalbare ontwikkeling voor deze gefaseerde opgave. Aan bbn adviseurs is gevraagd de planvorming financieel te begeleiden.

Van berekening naar inzicht in ontwikkeling

In eerste instantie is op basis van de stedenbouwkundige ontwerpen een gebiedsexploitatie opgesteld. Vervolgens is in een aantal slagen gewerkt aan het identificeren en kwantificeren van financiële optimalisaties,benutten van kansen en terugdringen van risico’s. Belangrijke onderbouwde onderdelen van de gebiedsexploitatie zijn de civieltechnische kostenraming en de residuele grondwaardebepaling.

Een knoppenmodel maakt keuzes inzichtelijk

Om inzicht te bieden in de verschillende keuzes is een knoppenmodel gehanteerd. Hiermee kan de bandbreedte van het financieel resultaat van de gebiedsexploitatie worden verkend. Door een brede ambtelijke groep te betrekken is ook het inzicht binnen de gemeentelijke organisatie vergroot en draagvlak gecreëerd.

Facts and figures

Opdrachtgever: Gemeente Culemborg, Ontwikkelcombinatie Ballast - van Oord
Print Friendly, PDF & Email