Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Grondbeleid gemeente Houten

Grondbeleid gemeente Houten

In de Nota Grondbeleid van de gemeente Houten wordt gebruik gemaakt van de grondquotesystematiek om de grondprijzen voor woningen te bepalen. De grondquotes zijn 7 jaar geleden vastgesteld en moeten worden getoetst aan de huidige marktomstandigheden.

Grondprijsbeleid en marktontwikkeling
Door de marktontwikkeling (woningprijzen en bouwkosten) is de vraag of de grondquotes in het grondbeleid van de gemeente Houten marktconform zijn. Dit is belangrijk omdat de Nota Grondbeleid één van de sturingselementen is waarmee de ruimtelijke ambities van de gemeente gerealiseerd worden. De beleidstoets is door bbn adviseurs uitgevoerd.

De bepaling van een marktconforme grondprijs
Om een marktconforme grondquote te bepalen is voor een aantal referentiewoningen uit verschillende categorieën de residuele grondwaarde bepaald. Deze residueel bepaalde grondquotes zijn vergeleken met het vigerend grondbeleid. Als gevolg hiervan is het grondprijsbeleid op punten aangepast om ervoor te zorgen dat alle doelgroepen in de gemeente bediend worden.

Met kennis van zaken
Voor deze opdracht hebben we gebruik gemaakt van de residuele grondwaardemethodiek. Door onze ervaring in bouwkostenmanagement en grondprijsbeleid kunnen we alle onderdelen van deze berekening in samenhang onderbouwen.

In de Nota Grondbeleid van de gemeente Houten wordt gebruik gemaakt van de grondquotesystematiek om de grondprijzen voor woningen te bepalen. De grondquotes zijn 7 jaar geleden vastgesteld en moeten worden getoetst aan de huidige marktomstandigheden.

Grondprijsbeleid en marktontwikkeling
Door de marktontwikkeling (woningprijzen en bouwkosten) is de vraag of de grondquotes in het grondbeleid van de gemeente Houten marktconform zijn. Dit is belangrijk omdat de Nota Grondbeleid één van de sturingselementen is waarmee de ruimtelijke ambities van de gemeente gerealiseerd worden. De beleidstoets is door bbn adviseurs uitgevoerd.

De bepaling van een marktconforme grondprijs
Om een marktconforme grondquote te bepalen is voor een aantal referentiewoningen uit verschillende categorieën de residuele grondwaarde bepaald. Deze residueel bepaalde grondquotes zijn vergeleken met het vigerend grondbeleid. Als gevolg hiervan is het grondprijsbeleid op punten aangepast om ervoor te zorgen dat alle doelgroepen in de gemeente bediend worden.

Met kennis van zaken
Voor deze opdracht hebben we gebruik gemaakt van de residuele grondwaardemethodiek. Door onze ervaring in bouwkostenmanagement en grondprijsbeleid kunnen we alle onderdelen van deze berekening in samenhang onderbouwen.

Facts and figures

Opdrachtgever: Gemeente Houten
Print Friendly, PDF & Email