Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Gebiedsontwikkeling Zoetermeer

Gebiedsontwikkeling Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer wil de komende vijftien jaar 10.000 tot 16.000 woningen bouwen. De eerste vijf jaar richt de aandacht zich op woningzoekenden voor wie het extra lastig is een woning te vinden, zoals starters en anderen die zijn aangewezen op goedkopere huur- en koopwoningen. Daarnaast komen er woningen in het duurdere segment en woonconcepten die nu nog niet aanwezig zijn in Zoetermeer.

bbn adviseurs is in Zoetermeer betrokken bij drie gebiedsontwikkelingsprojecten die elk in een verschillend stadium verkeren. Een van de projecten is Happy Days op de locatie Dwarstocht, een braakliggend terrein dat op dit moment de bestemming van bedrijventerrein heeft.

“Dit is een uniek project in Zoetermeer, echt een prestige opdracht voor de gemeente,” vertelt Ciska Meijer, die vanuit bbn adviseurs als projectmanager is aangesteld bij de gemeente Zoetermeer. “Er moet een woonwijk met een ‘altijd op vakantie’ gevoel komen door een hoog kwaliteitsniveau van de openbare ruimte.  Het doel is dat bewoners gezamenlijk een groot deel van de openbare ruimte en groenvoorziening gaan verzorgen. Dat levert juridische vraagstukken op.

Er moeten afspraken komen over de demarcatie. Wie is waarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk? Welke rol krijgen de toekomstige bewoners en de gemeente na oplevering van het plan? Hoe verdelen we dit financieel en hoe leggen we alle afspraken juridisch vast? Hoe organiseren we de planologische procedures? Hoe zorgen we voor de besluitvorming op de juiste momenten en houden we het tempo erin?

Als projectmanager vanuit de gemeente ben ik de schakel tussen de gemeente en de ontwikkelaar. Ik stuur de interne projectgroep aan en ik leid de onderhandelingen met de projectontwikkelaar. De gemeente Zoetermeer heeft een ambitie neergelegd voor dit gebied en de ontwikkelaar heeft een plan ingediend om die ambitie te realiseren. In gezamenlijk overleg werken we dit verder uit. Het doel is een voor beide partijen haalbaar plan te realiseren.”

In de nieuwe wijk Happy Days, waar mensen middenin het groen kunnen wonen, komen 165 koopwoningen en 40 sociale huurappartementen.

Print Friendly, PDF & Email