Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Financiële verkenning Oosterbeer Amsterdam

Financiële verkenning Oosterbeer Amsterdam

NS Stations wil graag inzicht in de potentiele verkoopopbrengst van de locatie Oosterbeer en heeft aan bbn adviseurs gevraagd deze te bepalen.

Functieverandering aanstaande
Op de restanten van een spoorbrug na, zijn de sporen rondom de locatie Oosterbeer verdwenen, maar NS Stations is nog altijd eigenaar van een aantal percelen in het centrum van Amsterdam. De bestaande functie verdwijnt over een aantal jaar. Vooruitlopend hierop heeft NS Stations aan bbn adviseurs gevraagd de opbrengstpotentie van de locatie te bepalen.

Financiële vertaling van een stedenbouwkundige studie
Door Group A is voor deze locatie een stedenbouwkundige studie gemaakt, waarin de bouwmogelijkheden voor de locatie duidelijk worden. Door bbn adviseurs is hier een financiële vertaling van gemaakt: opbrengsten, kosten en fasering. Als resultaat van deze berekening ontstaat een beeld van de potentiele verkoopopbrengst van de locatie

Basis voor de toekomst
De adviezen van bbn adviseurs betreffen onder meer de stichtingskosten, civieltechnische kosten en residuele grondwaarde. In de analyse is ook rekening gehouden met de gevoeligheid voor toekomstige veranderingen in de markt. Met het financieel inzicht dat er nu is, is NS Stations beter in staan een gefundeerde beslissingen te nemen over de toekomst van de locatie.

NS Stations wil graag inzicht in de potentiele verkoopopbrengst van de locatie Oosterbeer en heeft aan bbn adviseurs gevraagd deze te bepalen.

Functieverandering aanstaande
Op de restanten van een spoorbrug na, zijn de sporen rondom de locatie Oosterbeer verdwenen, maar NS Stations is nog altijd eigenaar van een aantal percelen in het centrum van Amsterdam. De bestaande functie verdwijnt over een aantal jaar. Vooruitlopend hierop heeft NS Stations aan bbn adviseurs gevraagd de opbrengstpotentie van de locatie te bepalen.

Financiële vertaling van een stedenbouwkundige studie
Door Group A is voor deze locatie een stedenbouwkundige studie gemaakt, waarin de bouwmogelijkheden voor de locatie duidelijk worden. Door bbn adviseurs is hier een financiële vertaling van gemaakt: opbrengsten, kosten en fasering. Als resultaat van deze berekening ontstaat een beeld van de potentiele verkoopopbrengst van de locatie

Basis voor de toekomst
De adviezen van bbn adviseurs betreffen onder meer de stichtingskosten, civieltechnische kosten en residuele grondwaarde. In de analyse is ook rekening gehouden met de gevoeligheid voor toekomstige veranderingen in de markt. Met het financieel inzicht dat er nu is, is NS Stations beter in staan een gefundeerde beslissingen te nemen over de toekomst van de locatie.

Facts and figures

Opdrachtgever: NS Sations
Print Friendly, PDF & Email