Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Draf- en renbaan Duindigt Wassenaar

Draf- en renbaan Duindigt Wassenaar

De gemeente Wassenaar heeft er voor gekozen meer activiteiten rondom Duindigt mogelijk te maken. Het doel is om zo publieke belangstelling te verbreden. Hiermee moet ook de exploitatie van het complex verbeteren. Voor deze revitalisatie heeft de gemeente Wassenaar verschillende marktpartijen gevraagd haar visie te geven.

OVG Projectontwikkeling BV heeft een propositie ingediend voor de ontwikkeling van het gebied. In de visie wordt paardensport gecombineerd met wellness en recreatie. bbn adviseurs is door OVG gevraagd voor het Programma van Eisen een civieltechnische en bouwkostenramingen te maken.

Beoordeling resultaat en risico’s
De opgestelde kostenramingen zijn door de opdrachtgever gebruikt voor het bepalen van de haalbaarheid. Gezien de fase waarin het project zich bevond is gekozen voor het hanteren van een bandbreedte voor de kosten. Daarnaast zijn financiële gevolgen van een verandering van de uitgangspunten weergegeven in een gevoeligheidsanalyse. Ook heeft bbn adviseurs advies gegeven in het kader van mogelijk kostenverhaal (grondexploitatiewet).

De gemeente Wassenaar heeft er voor gekozen meer activiteiten rondom Duindigt mogelijk te maken. Het doel is om zo publieke belangstelling te verbreden. Hiermee moet ook de exploitatie van het complex verbeteren. Voor deze revitalisatie heeft de gemeente Wassenaar verschillende marktpartijen gevraagd haar visie te geven.

OVG Projectontwikkeling BV heeft een propositie ingediend voor de ontwikkeling van het gebied. In de visie wordt paardensport gecombineerd met wellness en recreatie. bbn adviseurs is door OVG gevraagd voor het Programma van Eisen een civieltechnische en bouwkostenramingen te maken.

Beoordeling resultaat en risico’s
De opgestelde kostenramingen zijn door de opdrachtgever gebruikt voor het bepalen van de haalbaarheid. Gezien de fase waarin het project zich bevond is gekozen voor het hanteren van een bandbreedte voor de kosten. Daarnaast zijn financiële gevolgen van een verandering van de uitgangspunten weergegeven in een gevoeligheidsanalyse. Ook heeft bbn adviseurs advies gegeven in het kader van mogelijk kostenverhaal (grondexploitatiewet).

Facts and figures

Opdrachtgever: OVG Projectontwikkeling BV
Omvang: 12 hectare
Print Friendly, PDF & Email