Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Centrumplan Noordpool Olst Wijhe

Centrumplan Noordpool Olst Wijhe

Het Centrumplan Noordpool te Wijhe bestond uit het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor het centrumgebied van Wijhe, inclusief het opstellen van een intentieovereenkomst.

Ruimte voor herontwikkeling

Door de verplaatsing van het gemeentehuis in Wijhe is er in het centrumgebied ‘Noordpool’ de mogelijkheid voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Dit moet leiden tot een aantrekkelijker woon- en winkelgebied. De gemeente ontwikkelt dit gebied samen met corporatie SallandWonen. Als onafhankelijke partij werkt bbn adviseurs voor beide partijen.

Keuzen maken als voorbereiding op een stedenbouwkundig plan

Met een aantal geformuleerde scenario’s is een knoppenmodel opgezet. Hierin zijn gevolgen van keuzen in grondgebruik, programma en fasering zichtbaar. In workshops zijn keuzen gemaakt en is er een definitieve gebiedsexploitatie opgesteld, met een verdeelsleutel van het resultaat. Dit is in de volgende fase het kader voor een stedenbouwkundig plan.

De instrumenten voor een financieel kader

Om dit te bereiken werd een gebiedsexploitatie ingericht als knoppenmodel. Ook deed bbn adviseurs een aantal optimalisatievoorstellen. Het model gaf zowel inzicht in het resultaat van het project als in het resultaat per partij op basis van de handreiking ‘De kosten in beeld, de kosten verdeeld’. Tot slot werd een intentieovereenkomst opgesteld.

Het Centrumplan Noordpool te Wijhe bestond uit het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor het centrumgebied van Wijhe, inclusief het opstellen van een intentieovereenkomst.

Ruimte voor herontwikkeling

Door de verplaatsing van het gemeentehuis in Wijhe is er in het centrumgebied ‘Noordpool’ de mogelijkheid voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Dit moet leiden tot een aantrekkelijker woon- en winkelgebied. De gemeente ontwikkelt dit gebied samen met corporatie SallandWonen. Als onafhankelijke partij werkt bbn adviseurs voor beide partijen.

Keuzen maken als voorbereiding op een stedenbouwkundig plan

Met een aantal geformuleerde scenario’s is een knoppenmodel opgezet. Hierin zijn gevolgen van keuzen in grondgebruik, programma en fasering zichtbaar. In workshops zijn keuzen gemaakt en is er een definitieve gebiedsexploitatie opgesteld, met een verdeelsleutel van het resultaat. Dit is in de volgende fase het kader voor een stedenbouwkundig plan.

De instrumenten voor een financieel kader

Om dit te bereiken werd een gebiedsexploitatie ingericht als knoppenmodel. Ook deed bbn adviseurs een aantal optimalisatievoorstellen. Het model gaf zowel inzicht in het resultaat van het project als in het resultaat per partij op basis van de handreiking ‘De kosten in beeld, de kosten verdeeld’. Tot slot werd een intentieovereenkomst opgesteld.

Facts and figures

Opdrachtgever: Gemeente Olst-Wijhe en SallandWonen
Print Friendly, PDF & Email