Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Zorgcomplex Sint Willibrord Boskamp Olst-Wijhe

Zorgcomplex Sint Willibrord Boskamp Olst-Wijhe

Sint Willibrord Boskamp

Het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek voor de herontwikkeling van het zorgcomplex Sint Willibrord en de bijbehorende aanleunwoningen.  

Behoud van zorgvoorzieningen

De gemeente Olst-Wijhe wil zorgvoorzieningen binnen de kernen behouden. Daarom wordt de locatie Boskamp herontwikkeld, in samenwerking met corporatie Salland Wonen en Zorggroep de Leidoom. Het planvormingsproces was in de haalbaarheidsfase vastgelopen. Aan bbn adviseurs is gevraagd het proces vlot te trekken.

Naar een haalbaar plan

De bestaande grondexploitatie en stedenbouwkundige ontwerpen zijn losgelaten. Met behulp van een knoppenmodel zijn de keuzes in het programma (woningtypen, vrije kavels, zorgcomponent) opnieuw inzichtelijk gemaakt. Daarnaast is de opstalontwikkeling en exploitatie van het zorgcomplex onderdeel van de discussie geworden, waardoor het resultaat per partij zichtbaar is.

Onafhankelijk advies zorgt voor vertrouwen

Door als onafhankelijk adviseur tussen partijen te zorgen voor het transparant maken van de financiën werd het vertrouwen tussen partijen versterkt. Ook ontstond een mogelijkheid breekpunten te bespreken door gesprekken aan te gaan met de afzonderlijke partijen. Door bbn adviseurs is een voorstel gedaan voor een financieel haalbare ontwikkeling, waarbij inzicht is in grondexploitatie, opstalontwikkeling en exploitatie van het zorgcomplex.

Sint Willibrord Boskamp

Het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek voor de herontwikkeling van het zorgcomplex Sint Willibrord en de bijbehorende aanleunwoningen.  

Behoud van zorgvoorzieningen

De gemeente Olst-Wijhe wil zorgvoorzieningen binnen de kernen behouden. Daarom wordt de locatie Boskamp herontwikkeld, in samenwerking met corporatie Salland Wonen en Zorggroep de Leidoom. Het planvormingsproces was in de haalbaarheidsfase vastgelopen. Aan bbn adviseurs is gevraagd het proces vlot te trekken.

Naar een haalbaar plan

De bestaande grondexploitatie en stedenbouwkundige ontwerpen zijn losgelaten. Met behulp van een knoppenmodel zijn de keuzes in het programma (woningtypen, vrije kavels, zorgcomponent) opnieuw inzichtelijk gemaakt. Daarnaast is de opstalontwikkeling en exploitatie van het zorgcomplex onderdeel van de discussie geworden, waardoor het resultaat per partij zichtbaar is.

Onafhankelijk advies zorgt voor vertrouwen

Door als onafhankelijk adviseur tussen partijen te zorgen voor het transparant maken van de financiën werd het vertrouwen tussen partijen versterkt. Ook ontstond een mogelijkheid breekpunten te bespreken door gesprekken aan te gaan met de afzonderlijke partijen. Door bbn adviseurs is een voorstel gedaan voor een financieel haalbare ontwikkeling, waarbij inzicht is in grondexploitatie, opstalontwikkeling en exploitatie van het zorgcomplex.

Facts and figures

Opdrachtgever: Gemeente Olst-Wijhe, Corporatie Salland Wonen, Zorggroep de Leiboom
Print Friendly, PDF & Email