Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Brandweerkazerne Oranjepark te Dordrecht

Brandweerkazerne Oranjepark te Dordrecht

De regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid was tot medio 2011 volledig gehuisvest op locatie Oranjepark te Dordrecht. Met de oplevering van de nieuwe brandweerkazerne op het Leerpark te Dordrecht is het personeel en materieel van de regionale brandweer verdeeld over de twee kazernes. Vanwege de reorganisatie is de huisvesting aan het Oranjepark te ruim bemeten voor de huidige bezetting.

Locatieonderzoek

De regionale Brandweer wil diverse opties kunnen overwegen qua locaties, gebruik en samenwerking met derden. Ze heeft daarom behoefte aan inzicht in de ruimtelijke en financiële mogelijkheden die samengaan met de verschillende opties. Aan bbn adviseurs is gevraagd om in dit stadium inzicht te verschaffen in de planeconomische mogelijkheden.

Transformatie of nieuwbouw?

In samenspraak met de regionale Brandweer zijn de mogelijkheden voor transformatie op de huidige locatie geanalyseerd en is gezocht naar alternatieve locaties aan de rand van de 19e-eeuwse schil van de binnenstad. Het gaat hierbij om verkennende gebiedsanalyses waarbij zowel grond- als vastgoedexploitaties zijn bezien. Op deze wijze worden zowel de mogelijke locaties als de gebouwen verkend.

Ontwikkelingsmogelijkheden

Om de staat van onderhoud van het bestaande pand aan het Oranjepark te bepalen, is door bbn een technische inspectie uitgevoerd. Voor zowel de transformatiemogelijkheden aan het Oranjepark als de ontwikkelingsmogelijkheden op alternatieve locaties zijn voor alle huisvestingsvarianten de grond- en opstalexploitaties berekend, uitgedrukt in netto contante waarde. Aan de hand van deze resultaten is de regionale Brandweer in staat gesteld om in overleg te treden met de bevoegde instanties teneinde een haalbare ontwikkelingsrichting te kiezen en verder uit te werken.

De regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid was tot medio 2011 volledig gehuisvest op locatie Oranjepark te Dordrecht. Met de oplevering van de nieuwe brandweerkazerne op het Leerpark te Dordrecht is het personeel en materieel van de regionale brandweer verdeeld over de twee kazernes. Vanwege de reorganisatie is de huisvesting aan het Oranjepark te ruim bemeten voor de huidige bezetting.

Locatieonderzoek

De regionale Brandweer wil diverse opties kunnen overwegen qua locaties, gebruik en samenwerking met derden. Ze heeft daarom behoefte aan inzicht in de ruimtelijke en financiële mogelijkheden die samengaan met de verschillende opties. Aan bbn adviseurs is gevraagd om in dit stadium inzicht te verschaffen in de planeconomische mogelijkheden.

Transformatie of nieuwbouw?

In samenspraak met de regionale Brandweer zijn de mogelijkheden voor transformatie op de huidige locatie geanalyseerd en is gezocht naar alternatieve locaties aan de rand van de 19e-eeuwse schil van de binnenstad. Het gaat hierbij om verkennende gebiedsanalyses waarbij zowel grond- als vastgoedexploitaties zijn bezien. Op deze wijze worden zowel de mogelijke locaties als de gebouwen verkend.

Ontwikkelingsmogelijkheden

Om de staat van onderhoud van het bestaande pand aan het Oranjepark te bepalen, is door bbn een technische inspectie uitgevoerd. Voor zowel de transformatiemogelijkheden aan het Oranjepark als de ontwikkelingsmogelijkheden op alternatieve locaties zijn voor alle huisvestingsvarianten de grond- en opstalexploitaties berekend, uitgedrukt in netto contante waarde. Aan de hand van deze resultaten is de regionale Brandweer in staat gesteld om in overleg te treden met de bevoegde instanties teneinde een haalbare ontwikkelingsrichting te kiezen en verder uit te werken.

Facts and figures

Opdrachtgever: Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Print Friendly, PDF & Email