Distributiecentrum Blokker Geldermalsen

Blokker had de wens om het nieuw te bouwen distributiecentrum in Geldermalsen binnen een jaar gereed te hebben. De opdracht van bbn bestond uit het besturen van het bouwproces van dit distributiecentrum en was in dit proces verantwoordelijk voor de planning, organisatie en coördinatie.

De belangrijkste kenmerken van het project waren dat er een extreem groot aantal partijen betrokken waren, welke tegelijkertijd werkzaamheden moesten uitvoeren en de enorme tijdsdruk. Het distributiecentrum moest nl. in 9 maanden worden opgeleverd. Om het totale proces in de greep te krijgen, werd er door bbn een duidelijke organisatiestructuur opgezet en een uitgebreide overall-planning gemaakt. Uit deze planning bleek dat de voorbereidings- en uitvoeringswerkzaamheden elkaar moesten overlappen. Dit impliceerde dat het niet mogelijk was om het werk in een keer aan te besteden op basis van een compleet bestek met tekeningen. Hierdoor was het noodzakelijk om met deelopdrachten aan de aannemers te werken.

Door bbn werd veel aandacht geschonken aan de logistieke organisatie op de bouwplaats. De verschillende uitvoerende partijen moesten naast elkaar kunnen werken, zonder elkaar voor de voeten te lopen. Door middel van de door bbn adviseurs opgestelde routingschema’s, werden mogelijke knelpunten vroegtijdig gesignaleerd en konden deze partijen op de hoogte gehouden worden van elkaars werkzaamheden. Het distributiecentrum, de kantoren, de nevenruimtes en de infrastructuur werden binnen de door Blokker gewenste negen maanden opgeleverd.

Dankzij grote inzet van alle betrokkenen was het gehele Bouwteam erin geslaagd deze doelstelling waar te maken en kon Blokker de nieuwe magazijnruimte op de afgesproken tijd in gebruik nemen.

Facts and figures

Geleverde diensten:
Bouwkostenmanagement, Bouwmanagement, Directievoering en Toezicht
Opdrachtgever:
Blokker B.V.:

Deel deze pagina