Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  RDM Oost Rotterdam

RDM Oost Rotterdam

In het hart van het Rotterdamse havengebied herontwikkelt het Havenbedrijf in hoog tempo het RDM-terrein. Ook de opslagloodsen Baan 1, 2, 3 en 4 RDM Oost zijn gerenoveerd.

De 4 opslagloodsen voor op- en overslag van stukgoederen, ten behoeve van de off-shore industrie gelegen aan de Heijplaatweg op het RDM-terrein, zijn gerenoveerd. De loodsen zijn in gebruik door een overslagbedrijf, een grote speler in de Rotterdamse haven. Omdat de huurder langlopende contracten met klanten heeft, waarbij vaak en onverwachts (binnen de gemaakte contractafspraken) producten geleverd moeten worden, zijn de banen tijdens en na de renovatie in gebruik gebleven in dezelfde functie. De renovatie is gefaseerd per Baan uitgevoerd en omvatte een groot aantal aanpassingen en/of verbeteringen, zoals:

  • bedrijfsvloeren met zeer hoog draagvermogen
  • elektrotechnische installaties
  • ultra moderne brandmeld- en brandblusinstallatie
  • zeer grote bedrijfsdeuren en bovenloopkranen

Daarnaast zijn groot onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals het vernieuwen van de dakbedekking en de lichtstraten alsmede het renoveren van de gevels. Voorafgaand aan de werkzaamheden is een complete asbestsanering uitgevoerd. Het project is gelijktijdig uitgevoerd met het revitaliseren/herindelen van het omliggende terrein en het aanpassen van de volledige infrastructuur zoals terreinriolering en HWA-systeem. Ook is de ontsluiting van de loodsen aangepast, middels het realiseren van een rotonde en een nieuw hekwerk met toegangscontrole.

Bbn heeft de directievoering en het toezicht uitgevoerd. Voor dit project betekent directievoering en toezicht naast het ‘normale’ werk dat hierbij hoort zoals organiseren/voorzitten bouwvergaderingen en dagelijks toezicht ook het in grote mate overleggen met Nutsbedrijven en huurder/gebruiker(s), afstemming infrawerkzaamheden en gelijktijdig vernieuwen door derde van de bovenloopkanen alsmede organiseren van noodzakelijke planaanpassingen en extra werken met opdrachtgever en technisch adviseurs.

In het hart van het Rotterdamse havengebied herontwikkelt het Havenbedrijf in hoog tempo het RDM-terrein. Ook de opslagloodsen Baan 1, 2, 3 en 4 RDM Oost zijn gerenoveerd.

De 4 opslagloodsen voor op- en overslag van stukgoederen, ten behoeve van de off-shore industrie gelegen aan de Heijplaatweg op het RDM-terrein, zijn gerenoveerd. De loodsen zijn in gebruik door een overslagbedrijf, een grote speler in de Rotterdamse haven. Omdat de huurder langlopende contracten met klanten heeft, waarbij vaak en onverwachts (binnen de gemaakte contractafspraken) producten geleverd moeten worden, zijn de banen tijdens en na de renovatie in gebruik gebleven in dezelfde functie. De renovatie is gefaseerd per Baan uitgevoerd en omvatte een groot aantal aanpassingen en/of verbeteringen, zoals:

  • bedrijfsvloeren met zeer hoog draagvermogen
  • elektrotechnische installaties
  • ultra moderne brandmeld- en brandblusinstallatie
  • zeer grote bedrijfsdeuren en bovenloopkranen

Daarnaast zijn groot onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals het vernieuwen van de dakbedekking en de lichtstraten alsmede het renoveren van de gevels. Voorafgaand aan de werkzaamheden is een complete asbestsanering uitgevoerd. Het project is gelijktijdig uitgevoerd met het revitaliseren/herindelen van het omliggende terrein en het aanpassen van de volledige infrastructuur zoals terreinriolering en HWA-systeem. Ook is de ontsluiting van de loodsen aangepast, middels het realiseren van een rotonde en een nieuw hekwerk met toegangscontrole.

Bbn heeft de directievoering en het toezicht uitgevoerd. Voor dit project betekent directievoering en toezicht naast het ‘normale’ werk dat hierbij hoort zoals organiseren/voorzitten bouwvergaderingen en dagelijks toezicht ook het in grote mate overleggen met Nutsbedrijven en huurder/gebruiker(s), afstemming infrawerkzaamheden en gelijktijdig vernieuwen door derde van de bovenloopkanen alsmede organiseren van noodzakelijke planaanpassingen en extra werken met opdrachtgever en technisch adviseurs.

Facts and figures

Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Omvang: ca. 16.000 m2
Print Friendly, PDF & Email

Deel deze pagina