Aurora gebouw, Wageningen University

Wageningen University (WUR) kent een groeiend aantal studenten in verschillende studierichtingen. De WUR concentreert zijn onderwijsactiviteiten in twee grote onderwijsgebouwen in het centrumgebied van de campus. Stijgende studentenaantallen vragen om meer onderwijsfaciliteiten, met name collegezalen en praktikumlokalen. Het derde onderwijsgebouw – Aurora – voorziet in deze behoeften. Het gebouw voldoet aan de bijzonder hoge eisen van duurzaamheid zoals WUR die zichzelf oplegt.

In de collegezalen geldt het ‘bring your own device’ principe, waarbij moderne onderwijsvormen ondersteund worden door intelligente presentatiemogelijkheden en audiovisuele systemen. Dit vraagt om goede afstemming tussen de gebruikers en de installatieadviseurs. De praktikumlokalen waren zowel logistiek als installatietechnisch uitdagend; de hoge eisen aan comfort, veiligheid en duurzaamheid vroegen om zorgvuldig samengestelde installaties.

bbn adviseurs heeft projectmanagement geleverd in het traject van Voorlopig Ontwerp tot en met aanbesteding. De uitdaging hierbij was het bij elkaar brengen van de kennis van specialisten in het ontwerpteam, de ervaring en expertise binnen de universiteit en de wensen van de gebruikers. Dit heeft geleid tot een inspirerend proces en een mooi en passend ontwerp binnen de mogelijkheden van de universiteit.

Facts and figures

Opdrachtgever

Wageningen University

Geleverde diensten

Architect

LIAG Architecten, Installatie adviseur: Halmos

Omvang

17.500

Meer van een bbn bebouwde wereld