De Stationstuinen, Barendrecht

In Barendrecht ontwikkelt grondeigenaar Emborion in samenwerking met de gemeente een nieuw woongebied: de Stationstuinen. Een bruisende plek voor wonen, werken, leren en recreëren. In deze ‘groene stad van morgen’ komen circa 3.500 nieuwe woningen, waarvan 60 procent sociale huur- en middeldure huur- en koopwoningen. Ook komen er voorzieningen en ruimte voor bedrijven.  

Gezonde mobiliteit

Door betaalbare woningen te bouwen, speelt de gemeente in op de aanhoudende druk op de woningmarkt. Barendrecht werkt aan gezonde mobiliteit door fietsen, lopen en openbaar vervoer in dit gebied centraal te stellen. Fietsverbindingen zorgen voor aansluiting met het dorp en het groene buitengebied. Slimme OV knooppunten brengen de Randstad dichtbij.

Ambitieuze plannen

Emborion heeft bbn adviseurs gevraagd voor de financiële begeleiding bij de ambitieuze plannen. Het gebied wordt gefaseerd ontwikkeld en voor het hele plan moet er een grond- en opstalexplotiatie komen. In samenwerking met ontwerpende partijen werkt bbn aan het ‘rekenen en tekenen’ om de ambitieuze plannen stapsgewijs haalbaar te maken.

Strategische keuzes

De experts van bbn geven advies over grondwaardes, bouwkosten, bijkomende kosten en grondkosten. Ook adviseren ze over de beleggingsexploitatie. Al deze informatie vormt de basis van de businesscase waarmee de grondeigenaar inzicht heeft in de strategische keuzes bij dit project.

Beeld: Wissing/Urban Synergy

                            

Facts and figures

Opdrachtgever

Emborion Vastgoed

Omvang

maximaal 3.500 woningen, centrumgebied 2.570 woningen

Meer van een bbn bebouwde wereld