De Nieuwe Havo, ROC van Amsterdam

De Nieuwe Havo in Amsterdam maakt deel uit van het ROC van Amsterdam. Het is een vernieuwende school, gespecialiseerd in de havo-hbo-route. De school bereidt de leerlingen direct voor op het hbo. Het onderwijs is gericht op het ontwikkelen van een ondernemende mentaliteit en real life learning. Men leert door te doen, initiatief te nemen en samen te werken. Ambitie ziet de school als belangrijk: je moet het beste uit jezelf halen.

Leerlingen werken in projectvormen en hebben jaarlijks twee speciale projectweken. Er zijn keuzevakken om eigen talenten te ontdekken en te versterken in zogenaamde Pluslessen. Men kan kiezen uit sportplus, scienceplus en cultuurplus. bbn was bij het project betrokken vanuit het raamcontract dat bbn heeft met het ROCvA.

De school bestaat uit 3 lagen van in totaal ruim 4.000 m2 bvo. De werkzaamheden betroffen een verbouwing van de 1e verdieping en de verbouwing van de toiletgroepen op de 1e en 2e verdieping. De verbouwing omvat het herindelen van de verdiepingsvloer, waarbij de ruimten een voor een zijn leeggehaald en gesloopt om vervolgens te worden verbouwd. Er zijn nieuwe plafonds met akoestische eilanden aangebracht, nieuwe vloerafwerkingen en nieuwe wanden. Daarnaast is de elektrotechnische installatie vernieuwd en de werktuigkundige installatie aangepast. Er zijn data voorzieningen aangelegd en de brandcompartimentering is vernieuwd conform de door de brandweer gestelde eisen. De toiletgroepen op de 1e en 2e verdieping zijn geheel gerenoveerd.

bbn heeft met haar projectmanagement de aansturing van de adviseurs voor akoestiek, brand en installaties verzorgd. Daarbij heeft zij ook expertise ingebracht van haar eigen installatie adviseurs en bouwkosten deskundigen. Het uitbesteden van het werk aan een raamcontractant van ROCvA en het begeleiden van de realisatie behoorde tot het werk van de directievoerder van bbn.

De werkzaamheden hielden ook in dat de overlast zo veel mogelijk beperkt moest worden. Het verbouwen van de 1e verdieping betekende dat rekening gehouden moest worden met begane grond en 2e verdieping, waar gewoon les gegeven werd. De start bouw was in juli 2018 en de oplevering september 2018. De school was in gebruik tijdens de verbouwing en er is ook gebruik gemaakt van uitvoeren van het werk in de vakantieperiode. Geluidintensieve werkzaamheden werden voor en na schooltijd uitgevoerd en bij de bouwplaatsinrichting werd rekening gehouden met de routes van leerlingen en docenten.

Facts and figures

Geleverde diensten:
Bouwmanagement, Directievoering en Toezicht
Opdrachtgever:
ROC van Amsterdam
Omvang:
4.000 m2

Deel deze pagina