Cultureel centrum De Nieuwe Kolk Assen

De hardst groeiende stad van het noorden had behoefte aan een kloppend cultureel hart. Alle culturele instellingen zijn uitgebreid en onder één dak gehuisvest. bbn adviseurs heeft de gemeente Assen en corporatie Actium geadviseerd en begeleid met de nieuwbouw.

20.000 m² cultuur

Op een ondergrondse parkeergarage zijn het theater, de bibliotheek, de bioscoop, horeca, Centrum Beeldende Kunst Drenthe (CBK) , bibliotheekcentrale (Biblionet), de front-office van Actium, kantoren en woningen gesitueerd. Totaal 45.000 m² bvo, waarvan 20.000 m² voor cultuur. De gemeente Assen en Actium hebben voor ontwerp en realisatie een geïntegreerd contract (UAV-GC) met BAM Utiliteitsbouw gesloten.

600.000 bezoeken per jaar

De Nieuwe Kolk is de plek voor theater, film, dans, boeken, muziek, kunst, lekker eten en drinken in Assen. Aan De Vaart, ter plaatse van de in ere herstelde Kolk, staat het nieuwe complex. De Nieuwe Kolk is te voet, per auto (570 parkeerplaatsen) en per fiets (350 plaatsen) goed bereikbaar. Een plaats voor ontmoeting, beleving, geestelijke verrijking en vermaak.

Concurrentiegerichte dialoog

In de haalbaarheidsfase is bbn adviseurs al bij het project betrokken geraakt. Een opdracht met ambitie, met een nadrukkelijke focus op exploitatie. Samen met LAgroup is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Het Programma van Eisen en het budget zijn verwoord in een vraagspecificatie. Na de aanbesteding (concurrentiegericht dialoog) is het Design & Build-contract gesloten. bbn heeft zowel het bouwmanagement als het bouwkostenmanagement verzorgd. bbn heeft het Programma van Eisen opgesteld, de aanbesteding geregeld, het ontwerpproces getoetst en de kosten en de kwaliteit bewaakt. Tijdens de uitvoering werden de inbouw- en gebruikerspakketten geïmplementeerd en voerde bbn kwaliteitstoezicht uit.

Facts and figures

Geleverde diensten:
Bouwkostenmanagement, Bouwmanagement, Huisvestingsadvies
Opdrachtgever:
Gemeente Assen en Actium:
Omvang:
45.000 m²
Architect:
De Zwarte Hond

Deel deze pagina