Business cases voor scholenstichting BOOR

Stichting BOOR heeft veel schoolgebouwen die toe zijn aan vernieuwing. Voor de gemeente Rotterdam moet stichting BOOR voor al hun (ver)bouwplannen een business case aanleveren waarin de haalbaarheid van nieuwbouw of renovatie onderbouwd wordt. bbn adviseurs heeft voor stichting BOOR meerdere business cases opgesteld.

Twee voorbeelden van de opgestelde business cases:

De Kameleon

De Kameleon is een grote basisschool in de wijk Carnisse in Rotterdam Zuid, een wijk die wordt herontwikkeld. De uitdaging was om een variant te ontwikkeling die past in de herontwikkeling van de wijk en die tegelijkertijd voldoet aan de wensen en eisen van de school voor het nieuwe gebouw.

De Archipel

De Archipel is een openbare basisschool voor speciaal (cluster 4) onderwijs voor kinderen van 4-12 jaar met specifieke stoornissen. We hebben een renovatie en een nieuwbouw variant onderzocht. Nieuwbouw bleek de beste mogelijkheden te bieden voor de school met deze bijzondere doelgroep. bbn is betrokken bij het vervolgtraject van deze school.

Maatwerk

Door het opstellen van meerdere business cases voor stichting BOOR merkten we dat ieder traject anders is. Per businesscase vroeg dit om maatwerk, qua aanpak en afstemming met de uiteenlopende betrokken partijen. Bij het ene project vergt de stedenbouwkundige inpassing aandacht, bij een ander project de tijdelijke huisvesting en/of fasering.

Woorden en beelden

De business cases zijn samen met architectenbureau Spring Architecten opgesteld. Dat gaf ons de mogelijkheid om naast woorden ook beelden te gebruiken. Dit maakt het voor de toekomstige gebruikers makkelijker om een voorstelling te maken van de nieuwe situatie. En om in een vroeg stadium te zien of iets ruimtelijk mogelijk is.

Facts and figures

Opdrachtgever

stichting BOOR

Architect

(voor de business case fase): Spring architecten

Omvang

circa 2.000 m2

Meer van een bbn bebouwde wereld