Select Page
Home  ›  Projecten  ›  Stichting Vilente – Het Beekdal

Stichting Vilente – Het Beekdal

Initiatieffase, plan- en prijsvorming voor de nieuwbouw van een verpleeghuis voor 80 bewoners

Verzorgingstehuis Het Beekdal in Heelsum voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Stichting Vilente heeft daarom aan bbn adviseurs gevraagd hen te adviseren om hun doelstelling, vervangende nieuwbouw voor deze locatie, te realiseren.

bbn heeft de directie van Vilente daartoe geadviseerd en het projectmanagement verzorgd in de periode van planvorming tot en met aanbesteding. Extra aandachtspunt is geweest dat Het Beekdal tijdens de ver-/nieuwbouw in gebruik bleef, hetgeen een complexe gefaseerde bouw noodzakelijk heeft gemaakt. Een andere complicerende factor was het sterk geprofileerde bouwterrein.

bbn heeft Stichting Vilente geadviseerd over de aanpak, de besluiten hierover van de nodige onderbouwende stukken voorzien en de besluiten door directie voorbereid. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld de benodigde financiële prognoses voor bouw en exploitatie, advies met betrekking tot budgetstelling, inventarisaties en vergelijkingen van de mogelijkheden voor de vele organisatorische, technische en financiële vraagstukken die op tafel komen, het adviseren van de directie over te nemen besluiten hierover en het organiseren en verslaan van vergaderingen.

Uitvoering van de directiebesluiten is door bbn georganiseerd en doorgevoerd. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld het contracteren van adviseurs als architect en installatieadviseur, het bevorderen en bewaken van een goede communicatie tussen adviseurs en zorgorganisatie, het organiseren en verslaan van vergaderingen en het bewaken van het ontwerpresultaat, de voortgang en het beschikbare budget. Het project is succesvol voorbereid en zonder vertraging binnen budget aanbesteed.

Initiatieffase, plan- en prijsvorming voor de nieuwbouw van een verpleeghuis voor 80 bewoners

Verzorgingstehuis Het Beekdal in Heelsum voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Stichting Vilente heeft daarom aan bbn adviseurs gevraagd hen te adviseren om hun doelstelling, vervangende nieuwbouw voor deze locatie, te realiseren.

bbn heeft de directie van Vilente daartoe geadviseerd en het projectmanagement verzorgd in de periode van planvorming tot en met aanbesteding. Extra aandachtspunt is geweest dat Het Beekdal tijdens de ver-/nieuwbouw in gebruik bleef, hetgeen een complexe gefaseerde bouw noodzakelijk heeft gemaakt. Een andere complicerende factor was het sterk geprofileerde bouwterrein.

bbn heeft Stichting Vilente geadviseerd over de aanpak, de besluiten hierover van de nodige onderbouwende stukken voorzien en de besluiten door directie voorbereid. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld de benodigde financiële prognoses voor bouw en exploitatie, advies met betrekking tot budgetstelling, inventarisaties en vergelijkingen van de mogelijkheden voor de vele organisatorische, technische en financiële vraagstukken die op tafel komen, het adviseren van de directie over te nemen besluiten hierover en het organiseren en verslaan van vergaderingen.

Uitvoering van de directiebesluiten is door bbn georganiseerd en doorgevoerd. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld het contracteren van adviseurs als architect en installatieadviseur, het bevorderen en bewaken van een goede communicatie tussen adviseurs en zorgorganisatie, het organiseren en verslaan van vergaderingen en het bewaken van het ontwerpresultaat, de voortgang en het beschikbare budget. Het project is succesvol voorbereid en zonder vertraging binnen budget aanbesteed.

Facts and figures

Opdrachtgever: Stichting Vilente
Architect: agNOVA architecten, aannemer: Homij
Print Friendly, PDF & Email

Deel deze pagina