Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  SPVE Iepenlaan Uithoorn

SPVE Iepenlaan Uithoorn

In de herstructureringsopgave wordt een kwart deel van het plangebied uitgegeven aan weidekavels voor bestaande en toekomstige bewoners. Het overige gebied wordt in tact gehouden als grasland. Door een mogelijke bijdrage van de Stichting Leefomgeving Schiphol kan het gehele openbaar gebied echter worden ingericht als openbaar park.

Recreatieve invulling

Bij de inrichting van het park wordt onder meer aandacht besteed aan wandelpaden, voetgangersbruggen, een ruig speeleiland, parkeervoorzieningen, een kanoroute, fruitbomen, fietsenstalling, verlichting en picknicktafels, watergangen en oevers.

Globale kostenraming

Op basis van het inrichtingsplan is vanuit de civieltechnische kant een globale kostenraming gemaakt van de benodigde kosten voor het bouw- en woonrijp maken van het gebied. De hoeveelheden en werkzaamheden zijn voorzien van realistische eenheidsprijzen en er is ingezoomd op toeslagen, staartkosten en onvoorziene posten.

Afwegingsinstrument

Onze interpretatie van de realistische inrichtingskosten is een dankbaar instrument geweest voor de afweging van de opdrachtgever om goedkeuring te geven aan de financiele bijdrage voor de intensieve inrichting van het openbaar gebied.

In de herstructureringsopgave wordt een kwart deel van het plangebied uitgegeven aan weidekavels voor bestaande en toekomstige bewoners. Het overige gebied wordt in tact gehouden als grasland. Door een mogelijke bijdrage van de Stichting Leefomgeving Schiphol kan het gehele openbaar gebied echter worden ingericht als openbaar park.

Recreatieve invulling

Bij de inrichting van het park wordt onder meer aandacht besteed aan wandelpaden, voetgangersbruggen, een ruig speeleiland, parkeervoorzieningen, een kanoroute, fruitbomen, fietsenstalling, verlichting en picknicktafels, watergangen en oevers.

Globale kostenraming

Op basis van het inrichtingsplan is vanuit de civieltechnische kant een globale kostenraming gemaakt van de benodigde kosten voor het bouw- en woonrijp maken van het gebied. De hoeveelheden en werkzaamheden zijn voorzien van realistische eenheidsprijzen en er is ingezoomd op toeslagen, staartkosten en onvoorziene posten.

Afwegingsinstrument

Onze interpretatie van de realistische inrichtingskosten is een dankbaar instrument geweest voor de afweging van de opdrachtgever om goedkeuring te geven aan de financiele bijdrage voor de intensieve inrichting van het openbaar gebied.

Facts and figures

Opdrachtgever: Stichting Leefomgeving Schiphol
Omvang: 10 ha.
Print Friendly, PDF & Email