Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Sportcomplex De Veur Zoetermeer

Sportcomplex De Veur Zoetermeer

Gemeente Zoetermeer heeft, in het kader van het project ‘Greenov’ (groen renoveren), sportcomplex De Veur als voorbeeldproject gerenoveerd volgens de Life Cycle Costs (LCC)-methodiek.

Uit de praktijk is namelijk gebleken, dat het enkel sturen op investeringskosten leidt tot een verhoging in de beheer- en exploitatiekosten van een gebouw. bbn adviseurs heeft voor de gemeente van de 5 scenario’s met diverse duurzaamheidsmaatregelen inzichtelijk gemaakt hoe deze uitwerken op de lange termijn. Op basis van deze studie zijn keuzes gemaakt voor de verdere uitwerking van het ontwerp.

bbn adviseurs heeft, door middel van LCC onderzoek, een duidelijk beeld geschetst van de huidige situatie ten opzichte van de nieuwe situatie, waarin de voorgestelde duurzaamheidsmaatregelen zijn opgenomen en is als adviseur betrokken geweest bij de implementatie en uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen.

Gemeente Zoetermeer heeft, in het kader van het project ‘Greenov’ (groen renoveren), sportcomplex De Veur als voorbeeldproject gerenoveerd volgens de Life Cycle Costs (LCC)-methodiek.

Uit de praktijk is namelijk gebleken, dat het enkel sturen op investeringskosten leidt tot een verhoging in de beheer- en exploitatiekosten van een gebouw. bbn adviseurs heeft voor de gemeente van de 5 scenario’s met diverse duurzaamheidsmaatregelen inzichtelijk gemaakt hoe deze uitwerken op de lange termijn. Op basis van deze studie zijn keuzes gemaakt voor de verdere uitwerking van het ontwerp.

bbn adviseurs heeft, door middel van LCC onderzoek, een duidelijk beeld geschetst van de huidige situatie ten opzichte van de nieuwe situatie, waarin de voorgestelde duurzaamheidsmaatregelen zijn opgenomen en is als adviseur betrokken geweest bij de implementatie en uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen.

Facts and figures

Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer
Print Friendly, PDF & Email