Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Reactor Instituut Delft

Reactor Instituut Delft

De huisvesting van de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) wordt gereorganiseerd van 5 naar 3 locaties. Het Reactor instituut Delft is één van deze gebouwen en moet als gevolg hiervan opnieuw ingericht worden. bbn adviseurs heeft een PvE opgesteld dat de basis legt voor een verdere uitwerking, het ontwerpproces aangestuurd, bouwkosten getoetst bij elke ontwerpfase en verzorgt Directievoering en Toezicht tijdens de uitvoering.

Onderverdeling in deelprojecten

Het project is onderverdeeld in drie onderdelen, te weten: nieuwbouw, verbouw en diverse klantwensen. Nieuwbouw betreft het bouwen van een versnellerkelder. Verder wordt de DEMO-vleugel (dienst elektronische en mechanische ontwikkeling), het NMR-centrum en de beveiligingsloge verbouwd. De klantwensen zijn apart benoemd en dienen tot het verbeteren van de bruikbaarheid van de bestaande functies in het gebouw.

Fasering en ontwerp

Een extra factor die meespeelde was ‘tijd’. Het ontwerp is in relatief korte tijd gemaakt, waarbij de fasering van de uitvoering een rol heeft gespeeld in het ontwerpproces. De vele gebruikers hebben regelmatig inspraak gehad in het ontwerp en op deze manier is een gedragen ontwerp tot stand gekomen. Naast een gefaseerd ontwerp betekent dit ook een gefaseerde aanbesteding en uitvoering.

De wens vanuit de opdrachtgever om specifiek te kijken naar kostenbewust ontwerpen is vanwege onze sterke bouwkostenafdeling goed verlopen. Onze experts hebben zich kritisch doch constructief opgesteld gedurende het ontwerp met een gedegen ontwerp dat past bij de doelstelling tot gevolg.

De huisvesting van de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) wordt gereorganiseerd van 5 naar 3 locaties. Het Reactor instituut Delft is één van deze gebouwen en moet als gevolg hiervan opnieuw ingericht worden. bbn adviseurs heeft een PvE opgesteld dat de basis legt voor een verdere uitwerking, het ontwerpproces aangestuurd, bouwkosten getoetst bij elke ontwerpfase en verzorgt Directievoering en Toezicht tijdens de uitvoering.

Onderverdeling in deelprojecten

Het project is onderverdeeld in drie onderdelen, te weten: nieuwbouw, verbouw en diverse klantwensen. Nieuwbouw betreft het bouwen van een versnellerkelder. Verder wordt de DEMO-vleugel (dienst elektronische en mechanische ontwikkeling), het NMR-centrum en de beveiligingsloge verbouwd. De klantwensen zijn apart benoemd en dienen tot het verbeteren van de bruikbaarheid van de bestaande functies in het gebouw.

Fasering en ontwerp

Een extra factor die meespeelde was ‘tijd’. Het ontwerp is in relatief korte tijd gemaakt, waarbij de fasering van de uitvoering een rol heeft gespeeld in het ontwerpproces. De vele gebruikers hebben regelmatig inspraak gehad in het ontwerp en op deze manier is een gedragen ontwerp tot stand gekomen. Naast een gefaseerd ontwerp betekent dit ook een gefaseerde aanbesteding en uitvoering.

De wens vanuit de opdrachtgever om specifiek te kijken naar kostenbewust ontwerpen is vanwege onze sterke bouwkostenafdeling goed verlopen. Onze experts hebben zich kritisch doch constructief opgesteld gedurende het ontwerp met een gedegen ontwerp dat past bij de doelstelling tot gevolg.

Facts and figures

Opdrachtgever: TU Delft
Omvang: 900 m2
Architect: HCVA
Print Friendly, PDF & Email