Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Projectmanagement huisvesting Philadelphia

Projectmanagement huisvesting Philadelphia

De afdeling huisvesting & facilitair van Stichting Philadelphia Zorg houdt zich bezig met het uitbreiden, verduurzamen en onderhoud van nieuwe en bestaande zorglocaties. Doel is het realiseren van huisvesting voor de bewoners en achterban die voelt als een thuis en die tegelijkertijd zorgverlening mogelijk maakt die aansluit bij de visie voor de specifieke doelgroep.

Projectmanagement
bbn adviseurs is ingeschakeld om de rol van Projectmanager Huisvesting tijdelijk over te nemen en daarna naadloos over te dragen aan de interne organisatie. De Projectmanager Huisvesting voert de regie over diverse huisvestingstrajecten vanaf haalbaarheidsonderzoek en initiatief tot en met ingebruikname door de zorgorganisatie.

Na het in kaart brengen van de behoeftes en wensen van de zorgorganisatie én de bewonersvertegenwoordiger, worden de plannen uitgewerkt tot de uiteindelijke huisvesting. Hierbij wordt intensief samengewerkt met interne stakeholders als de zorgorganisatie zelf en de afdelingen vastgoedbeheer, automatisering en financiën en met externe betrokken als ontwerpers, overheden, aannemers en ontwikkelaars. Het informeren en adviseren van de betrokken directies binnen Philadelphia behoort ook tot de taken.

bbn heeft onder meer meegewerkt aan:
• Vervangende nieuwbouw voor 24 plaatsen Intensieve Zorg, 32 plaatsen Verblijf en een dagbesteding te Emmeloord. Huidige fase: voorontwerp.
• Nieuwbouw/locatie ontwikkeling voor 33 plaatsen intensieve Zorg en een dagbesteding te Urk, ontwikkeling samen met twee andere zorgaanbieders. Huidige fase: technisch ontwerp.
• Uitbreiding met 15 plaatsen voor zelfstandig wonen in Zwolle, in samenwerking met woningcorporatie. Huidige fase: voorontwerp.
• Uitbreiding met 8 plaatsen voor een logeerhuis-jeugd in Kampen. Huidige fase: prijs- en contractvorming.
• Nieuwbouw voor 24 plaatsen Zorg & Wonen te IJsselmuiden. Huidige fase: realisatie.
• Nieuwbouw voor 36 plaatsen Intensieve Zorg en Zorg & Wonen te Hoogeveen, in samenwerking met woningcorporatie. Huidige fase: realisatie.
• Nieuwbouw voor 36 plaatsen Zorg & Wonen te Hoogeveen, in samenwerking met woningcorporatie. Huidige fase: realisatie en voorbereiding ingebruikname.
• Vervangende nieuwbouw voor 28-32 plaatsen Intensieve Zorg en Zorg & wonen te Sneek. Huidige fase: initiatief/haalbaarheid.

Print Friendly, PDF & Email